Adventister fokuserer nu på Helligånden

Korrespondanceskolen tilbyder brevkursus for at undgå forvirring.- Nogle anser ikke Helligånden som en ”person”, men mere som en ”kraft” eller ”indflydelse”. Andre oplever mangt og meget, som de tilskriver Helligånden.

Dr. theol. Richard Müller har planlagt brevkurset

– Derfor er det værd at udforske, hvad Bibelen lærer om Helligånden, mener dr. theol. Richard Müller, der står bag et nyt brevkursus om Helligånden.
Det er Korrespondanceskolen med tilknytning til Adventistkirken, der nu fokuserer på den tredje person i Guddommen. Richard Müller er tidligere forstander for Korrespondanceskolen, der er kendt for sine flotte bibelværker.
Müller er præst og missionær i Adventistkirken og har undervist præstestuderende og lægfolk i kirkehistorie og teologi i England, Mellemøsten og Afrika.
Hvorfor lige et kursus om Helligånden?
– Da der hersker en del forvirring om Helligånden, er det nærliggende at tilbyde et dybtgående studium af den tredje person i Guddommen.
Hvad lægger du vægt på?
– Spørgsmålet om Helligånden er først og fremmest et spørgsmål om Gud. Derfor bruger vi to studiebreve til at fordybe os i Bibelens vidnesbyrd om den treeninge Gud og Helligåndens personlighed.
Det er magtpåliggende hele tiden at vise hen til Bibelen som referenceramme, mener Richard Müller:
– Her har vi en målestok, som vi kan bruge til at bedømme ”Ånden” og ”ånderne” med.
Der bliver også lagt vægt på emner som ”Helligåndens dåb”, ”Helligåndens gaver”, ”Helligåndens gerning ”for” os og ”i” os”, ”Helligåndens frugt” mm.
Hvem er kurset til?
Alle der søger en større tro på Gud. Ikke til kirkefremmede, men snarere til dem, der har en grundlæggende tro på Gud og accepterer Bibelen som Guds Ord.
Korrespondanceskolen er grundlagt af Adventistkirken i 1947 og tilbyder flere gratis kurser, bl.a. ”Hvor går vi hen, når vi dør?”, ”Muslimer blandt kristne i Danmark” og ”Englene og det overnaturlige”.
Efter tilmelding får man tilsendt første studiebrev og et svarark, som sendes tilbage til skolen. Studievejlederen retter og sender svararket tilbage sammen med næste studiebrev. Efter afsluttet kursus vil deltageren modtage et kursusbevis.
/sl