Færre unge bliver konfirmeret

I 2007 blev der konfirmeret knap 50.500 unge i Folkekirken. Det svarer til cirka 72 pct. af alle unge i konfirmationsalderen.Andelen af unge, der bliver konfirmeret, har dog generelt været faldende i nogle år. Ifølge Kirkeministeriet blev 73 procent af de unge konfirmeret i 2004, mens tallet var 77 procent i 2001 og 79 procent i 1995.
Til sammenligning var andelen af de nyfødte, der bliver døbt og dermed medlemmer af folkekirken i 2006 74,5 procent, mens den for børn født i 2004 og 1995 var henholdsvis 75,5 procent og 79,8 procent. Andelen af danskere, der er medlem af folkekirken, var sidste år cirka 82 procent.
sl