Hveranden englænder tror ikke på evolutionsteorien

ENGLAND – Ny undersøgelsen viser, at halvdelen af englænderne ikke tror på evolutionsteorien, og at hver femte foretrækker kreationisme som forklaring på universets opståen. Af dem, som hælder til Darwins teori, anser halvdelen det for ”absolut sandt”, mens den anden halvdel vurderer, at det ”sandsynligvis er sandt”. Det rapporterer den svenske avis Dagen.
2.600 personer deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i forbindelse med 200-års jubilæet for Charles Darwins fødselsdag og 150 år efter hans teori om arternes oprindelse.
En tilsvarende undersøgelse i USA viste i 2005, at halvdelen af amerikanerne heller ikke tror, evolutionsteorien giver svaret på skabelsens gåde.
Senere i denne måned mødes europæiske forskere i Dort-mund i Tyskland for at diskutere evolution og kreationisme. Konferencen bliver den første af sin art i Europa.
levi