Hverdagstro og spiritualitet

På genopdagelse i spiritualiteten hos Luther.Hvad skulle der nu egentlig være i vejen med at give Boris Salos bog præcis dén titel, som den oprindelig er udgivet under? Hverdagstro. Spørgsmålet står efter endt læsning stadig uafklaret.Men det er præcis, hvad den finsk-svenske præst Boris Salos bog handler om, og perspektivet er en genopdagelse af den lutherske spiritualitet, der if. forfatteren alt for længe har været gemt af vejen: ”Der kan være behov for, at det gamle bliver støvet af og hentes frem i lyset, for at vi skal opdage, hvad vi har. Eller for at udtrykke det med et andet billede: Vi har brug for en åndelig arkæologi” (side 7).

Meditationer over katekismen

Redskabet er meditationer over katekismen, som forfatteren betegner som langt bedre end sit rygte. Ufrugtbar uden-ads-indlæring af den har gjort den til tør dogmatik, hvilket aldrig var Luthers hensigt. Tværtimod var hans ærinde at give hjælp til hverdagens trosliv, hvilket er en vigtig pointe.
Bogen falder i to hoved-afsnit: dels en redegørelse for forholdet / sammenhængen mellem katekismen og Bibelen, dels en undersøgelse af, hvad det helt konkret kan betyde for det personlige trosliv her at integrere katekismens arv. Her ligger hovedvægten specifikt på buddene, trosbekendelsen og Fadervor og advarer mod énsidigt at betone det ene for det andet: følgerne kan være sekterisme og skæv-vreden kristendom.

Ikke kun for lutheranere

Forfatteren er i sit hjemland tilknyttet Alpha-kurserne, hvis overordnede overskrift han også henviser til: enhed i det primære, frihed i det sekundære, kærlighed i alt. Hans bog er udtryk for den samme bestræbelse samtidig med, at det uhyre prisværdigt i bedste økumeniske ånd peger på, at Luther ikke kun er for lutheranere, men for alle.
Bogen er ikke letlæst og indtages måske bedst i små dele ad gangen. Måske den med fordel kunne medtages på et retræte-ophold.

Boris Salo:
Den glemte skat
– På opdagelse i
den lutherske spiritualitet
176 sider • 169 kr.
Boedal