Torben tvivlede – nu tror han på Bibelen

Torben Kjær tvivlede som ung på, at Bibelen er sand. Men ved at studere Ny Testamente på det græske grundsprog blev han overbevist.

Torben Kjær

Og i dag har han været lektor på Dansk Bibel-Intitut i over 25 år. I søndags fyldte han 60.
– Torben kæmpede med en hel fundamental tvivl om kristendommens sandhed. Men så valgte han at læse Bibelen ud fra den forudsætning, at den var sand, helt igennem. Langsomt modnede en overbevisning om, at dette var Bibelens eget selvvidnesbyrd, og at dette holdt i mødet med den konkrete tekst, fortæller rektor for Dansk Bibel-Institut, Børge Haahr Andersen.

Som ung var Torben Kjær i nogle få uger i lære som tømrer, men så skiftede han hammer og mejsel ud med de bibelske skrifter. Efter kandidateksamen i teologi 1980 var Torben Kjær fire år sognepræst ved Kingos Kirke på Nørrebro og tiltrådte 1. februar 1984 en stilling som forsker og underviser i faget Ny Testamente (NT) på Dansk Bibel-Institut (DBI).
– Jeg har brugt 10 år på at afklare mit eget bibelsyn. Nu vil jeg anvende dette grundlag i arbejdet med de bibelske tekster, erklærede Torben Kjær, da han blev ansat på DBI for 25 år siden.
– Denne udtalelse rammer selve nerven i Torben Kjærs undervisning, forskning og litterære produktion, forklarer DBI´s landssekretær Kurt Dalsgaard.
– Inden for faget Ny Testamente har han formået at vriste bibeltolkningen fri af den spændetrøje, som 200 års kritisk tilgang til faget har efterladt det i. Den bibelske tekst har fået lov at tale på sine egne præmisser.
Kvaliteten af sit faglige arbejde har han formået også at formidle uden for teologernes snævre kredse. Det gælder fx en Markuskommentar, en bog om Jesus, hvor han præsenterer de fire evangelier, samt et større værk på engelsk som bidrag til den internationale teologiske debat.
– Måske er der gået en god tømrer tabt i ham, funderer DBI-rektor Børge Haahr Andersen i et festskrift i anledning af jubilæum og fødselsdag.
For manden har en bundsolid baggrund i Luthersk Mission og blev fra barnsben sendt i søndagsskole og bibelklasse og kom senere på Luthersk Missions Højskole i Hillerød.

Nedtur og tvivl

Men så kom nedturen:
– Da han efter bibelskoleopholdet begyndte på HF, førte det en åndelig nedtur med sig, hvor han ikke kom i kristne cirkler og var fundamentalt i tvivl om kristendommens sandhed, fortæller Børge Haahr Andersen. – Senere blev han samlet op af den tværkirkelige bevægelse Navigatørerne og var en periode med i deres arbejde. I 1971 begyndte han på teologistudiet på Københavns universitet. Ikke fordi han vidste, hvad han skulle bruge det til, og slet ikke, fordi han ville være præst.
– Det kunne have gået med teologi som med tømrerfaget. Men modsat så mange andre teologiske studenter var det studiet af græsk, der overbeviste ham om, at han var på det rette spor.
Torben læste teologi i de år, hvor Dansk Bibel-Institut blev til med et bibelsyn, der lød: ”Bibelen er sand i alle sine udsagn, når alt blev forstået, sådan som Helligånden og de bibelske forfattere havde ment det”.
Torben kunne ikke identificere sig med det syn, men valgte dog at læse Bibelen ud fra den forudsætning, at den var sand, helt igennem. Langsomt modnedes en overbevisning:
– Trosvisheden og overbevisningen om Bibelens sandhed oplevede han som en forløsning og et glædeligt gennembrud, fortæller Børge Haahr Andersen.
– Torben er stadig ikke den, der overtager en teologisk holdning eller overbevisning, fordi sådan mener ”man”, eller sådan mener forskellige kristne autoriteter og nøglepersoner. For hvis ikke argumenterne hviler på en klar skriftbegrundelse, får man vanskeligt ved at bevæge ham.
Svend Løbner