Ghita Nørby takker hospice for ro og omsorg

Kgl. skuespiller Ghita Nørby er protektor for Hospice Forum Danmark, der holder årsmøde lørdag den 2. maj. Hun oplevede selv et hospiceophold på nært hold, da hendes bror blev uhelbredeligt syg…- Min bror døde for nogle år siden på Diakonissestiftelsens Hospice. Det var så god en livsafslutning, at jeg ønsker for alle, at de og deres nærmeste kan sige farvel i ro og omsorg på denne måde.Det siger den folkekære skuespiller Ghita Nørby som optakt til Dansk Hospice Forums generalforsamling og årsmøde lørdag den 2. maj på Dalum Landbrugsskole ved Odense.
Hospice Forum Danmark blev etableret i 2001 som en paraplyorganisation for hospicer og hospice-støtteforeninger i Danmark.
Hospiceophold er et tilbud til mennesker, som har en uhelbredelig sygdom, hvor helbredende behandling er opgivet til fordel for en aktiv lindrende indsats. Den ydes af et veluddannet og erfarent personale, som foruden sygeplejersker, læger og fysioterapeuter også består af præster og psykologer. De giver støtte, vejledning og sjælesorg til den døende og dennes pårørende. På hospice er det kvaliteten af det resterende liv, som prioriteres højst.

Omsorg uden vaklen

Ghita Nørby er protektor for Hospice Forum Danmark siden 2004. Og det var oplevelsen af plejepersonalets omsorg og pleje af hendes døende bror, der straks fik hende til at sige ja til opfordringen.
For roen på Diakonissestiftelsens Hospice på Frederiksberg stod i skærende kontrast til det familien havde oplevet ved det almindelige hospitalsophold:
– Han var forpint og havde det elendigt, mens han lå på hospital, omgivet af stress og uro, fortæller Ghita Nørby og fortsætter:
– De sidste ti dage på hospice var derimod præget af en utrolig omsorg, også for familien. Vi blev uden vaklen hjulpet frem til gode løsninger på vore betingelser på en god og betænksom måde.
Der er 14 hospicer i Danmark med tilsammen 158 sengepladser. Hospiceophold er et tilbud under frit sygehusvalg. Det betyder, at det er gratis at komme på hospice, hvis der er plads og visitationskriterierne for det pågældende hospice er opfyldt.

Lindrende omsorg

Et ophold på hospice er præget af professionel og medmenneskelig behandling, pleje og omsorg i et trygt miljø.
– At hjælpe andre er en stor kunst, siger Ghita Nørby. – Jeg har stor respekt for dem, der evner at være lydhøre og hverken pylre eller overskride den døendes grænser.
Hun har selv oplevet kontrasten mellem et hospital og et hospice – og kommer derfor med denne rammende beskrivelse:
– Et hospice er det diametralt modsatte af et hospital, hvor det gælder om at få os raske og sendt hjem hurtigst muligt. På et hospice ved man, at alt lægeligt muligt er gjort allerede, og at det alene gælder om at gøre den sidste tid så god, som det er muligt – både legemligt og sjæleligt.

Hjertet på rette sted

– Personalet skal ikke alene være fagligt dygtigt, men også have hjertet anbragt helt rigtigt. Det gælder både i forhold til den døende og til de pårørende, som man – også ofte efter dødsfaldet – bruger en masse velanbragt tid til.
Og netop det at blive set i den svære tid, hvor den kæres liv ebber ud, har gjort stort indtryk på Ghita Nørby:
– Man må huske, at hver dag i vort alt for korte liv, hvor man møder et nyt interessant menneske, gør os lidt rigere indvendig. Det gælder både børn, unge, voksne og ældre selv i de sidste dage.
Derfor ser jeg frem til, at vi om få år kan modtage alle meget syge, som ønsker det, og som egner sig herfor, på et hospice, slutter Ghita Nørby og ønsker Hospice Forum Danmark fremgang i arbejdet for hospicesagen og et godt årsmøde den 2. maj.