Et hjem for udsatte børn i Moldavien

En præst har åbnet et herberg for hjemløse børn i byen Cornesti. Støttes fra Danmark.Skandinavisk Børnemission har hjulpet en ung, lille kirke i Moldavien til at drive et herberg for hjemløse børn og unge, der ellers ville havne i kriminalitet og fængsel.

De fattige børn er nemme ofre for trafficking, hvis ikke hjælpeorganisationer som Skandinavisk Børnemission griber ind.

Herberget drives af præsten Vitalie Gaeceanu, der med små midler og et stort hjerte har skabt et herberg for de forældreløse og fattige børn.
I løbet af et år er livet på herberget udviklet til et trygt miljø for børn og unge.

Positiv udvikling

De 15 børn og unge har udviklet sig positivt:
Intellektuelt: Fire af dem har taget studentereksamen og yderligere seks går i gymnasiet.
– Tre af de børn, der i årets løb kom på herberget, kunne hverken læse eller skrive, men lærer mere og mere dag for dag, fortæller Mikale Joumé fra Skandinavisk Børnemission.
Fysisk: Flere af børnene led af underernæring, da de kom til herberget. Efter nogle måneder med næringsrig kost og regelmæssige måltider er de nu i god fysisk form.
Socialt: Samtlige børn kommer fra knuste familieforhold, hvilket påvirker deres evne til at omgås andre, til at føle tillid og tryghed.
Åndeligt: En ung mand studerer på et teologisk seminarium…

Selvunderholdende

I 2009 skal arbejdet fortsat udvikles. Blandt andet ved selvunderhold gennem jordbrug og dyreopdræt. Præsten Vitalie konkluderer:
– Vi vil vokse og blive som en stor familie!
Skandinavisk Børnemission arbejder også i Ukraine, Filippinerne og Zambia. Pengene kommer primært fra faddere og genbrugsbutikken ”Det Åbne Hjerte” på Nørrebro.