Kristendemokrater vil forsvare ufødte børn

Det står klart efter abortkonference i Fredericia forrige lørdag.Kristendemokraterne vil fortsat kæmpe for det ufødte barns ret til livet. En abortkonference i Fredericia lørdag den 16. maj viste, at det, som startede partiet, stadig er en vital mærkesag.

Hvert år mister 15.000 ufødte børn livet i en abort i Danmark. Det er 40 aborter om dagen. Selv om antallet af aborter er faldende siden den fri aborts indførelse i 1973, er antallet af sene aborter efter 12. graviditetsuge stigende. Kilde: Sundhedsstyrelsen og Retten Til Liv.

”Menneskelivets ukrænkelighed skal respekteres fra befrugtningstidspunktet”, hedder det i Kristendemokraternes principprogram fra oktober 2008.
Erklæringen fortsætter:
”Menneskelivets ukrænkelighed skal respekteres fra befrugtningstidspunktet. Abort er overgreb på menneskeliv og principielt problematisk, hvorfor nedbringelsen af aborttallet til enhver tid må have højeste prioritet.”
Det blev yderligere understreget af abortkonferencen forrige lørdag. Kristendemokraterne har nedsat et etisk udvalg med Marianne Karlsmose, Peter Øhrstrøm og Mette Guldager, der skal arbejde med forslag til, hvordan denne målsætning skal udmøntes i praktisk politik. Det gav konferencen gode input til.

Aborttallet skal ned

Mogens Christoffersen fra Socialforskningsinstituttet holdt foredrag om ”aborttallets udvikling og årsager” ifølge en undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet. Undersøgelsens konklusion er, at aborttallet kan nedbringes ved grundig og tidlig undervisning i skolerne, nem adgang til sikker prævention og økonomisk og social sikkerhed – også under uddannelse.
Derefter var der paneldebat mellem Lise von Seelen, MF for Socialdemokratiet, Stig Grenov, politisk næstformand i KD og Liselott Blixt, MF for Dansk Folkeparti. Her fremgik enighed om, at abortgrænsen ikke skal hæves til 18 uger, og at rådgivning i forbindelse med abort er vigtig. KD taler her om obligatorisk rådgivning.

Retsstridigt

Marianne Karlsmose gennemgik abortlovgivningen i Tyskland, Irland, Spanien, USA og Danmark og gjorde det klart, at mennesker fra lande med en meget striks abortlovgivning tager til nabolande og får foretaget abort. Man må have en global vinkel på hele abortsituationen.
Der blev fra mange givet en positiv holdning til, at KD skal skele til den tyske lovgivning, hvor abort er retsstridig men straffri. Dog kræves der en grundig, uvildig rådgivning fra det ufødte barns perspektiv. Tysklands abortrate er kun halvt så stor som den danske.
Deltagerne havde en god debat med vigtige input til det etiske udvalg, der til august skal forelægge for partiets hovedbestyrelse, hvilke lovgivningsinitiativer Kristendemokraterne skal tage for at nedbringe aborttallet mest muligt, når de igen kommer i Folketinget.