Forfølgelse stopper ikke ved den danske grænse

”Stop forfølgelse og chikane af kristne i danske asylcentre” var temaet for weekendens konference i Hillerød.- Jeg forstår ikke, hvorfor jeg som er kristen flygtning, ikke kan leve trygt i Danmark, som er et kristent land.

Massoud Fouroozandeh var ordstyrer på konferencen.

– Jeg er to gange blevet truet med at blive slået ihjel, hvis jeg ikke opgiver kristentroen og bliver muslim igen.
– I spisesalen, når jeg vil sætte mig og spise ved et bord, siger de: ”Nej, du er kristen. Du må ikke sidde og spise her. Gå med dig. Hvorfor er du blevet kristen. Du skal dø!”
– Den måde, vi som kristne bliver behandlet, giver de samme begrænsninger som i mit hjemland.
– Når jeg går ud, er jeg bange for, at der skal komme nogle bagfra og gøre mig noget. Jeg frygter for at blive slået ihjel.

Giv os tryghed

Det er blot nogle af de vidnesbyrd, man hørte fra kristne i de danske asylcentre på konferencen i Hillerød lørdag 6. april. Angsten er stor og bønnen er: ”Giv os tryghed. Giv os fred.”
Konferencen var arrangeret af en arbejdsgruppe i Helsingør Stift. Massoud Fouroozandeh, der er sognepræst og ansat i Folkekirkens Migrantarbejde, var en af initiativtagerne og dagens ordstyrer.
Biskop Liselotte Rebel bød velkommen. Journalist og debattør, Iben Tranholm gav et historisk rids over kristendomsforfølgelser, men kom ret hurtigt op til vor tid og gav eksempler på sådanne forfølgelser i Danmark.
Gennem vidnesbyrd fra asylansøgere i salen og på filmen ”Kristen i Danmark” med kristne asylansøgere fra centre i Danmark, blev man gjort bekendt med den virkelighed, mange kristne asylansøgere lever under.

Massivt problem

I en efterfølgende paneldebat blev problematikken yderligere belyst. I panelet deltog Jørgen Blom Knudsen fra Åbne Døre, centerleder fra Center Aunstrup, Dansk Røde Kors, centerleder Michael Ehrenfels, Center Sandholm, Dansk Røde Kors og tidligere Røde Kors medarbejder og nu frivillig gennem kirken, Jens Kennet, samt kirkeminister Manu Sareen.
De to centerledere deltog først og fremmest for at lytte og fornemme omfanget af problematikken og lovede at se på problemerne med nye øjne. Jens Kennet gjorde det klart, at problemet er meget massivt, at muslimerne styrer med hård hånd i flere asylcentre og at de kristne asylsøgere ikke kan komme igennem til ledelsen med deres angst, bl.a. fordi de er bange for myndigheder.

Ikke særlige centre

Manu Sareen lyttede, gjorde notater og lovede at tage problematikken med tilbage til Christiansborg og gav udtryk for, at den må løses på stedet og ikke ved at lave særlige centre for kristne, sådan som det blev foreslået fra salen.
125 deltog i konferencen, der er den første blandt flere. Den gav indtryk af, at mange kristne fra folkekirken og frikirker deltager aktivt i at række ud til de kristne asylansøgere, der er kommet i klemme
De kristne asylansøgere er anonymiserede af hensyn til deres sikkerhed. Deres identitet er redaktionen bekendt.