Missionsforbundet med i ny ”frikirkeparaply”?

Formand opfordrer menigheder til at diskutere et tættere samarbejde med andre frikirker.Frikirker rykker sammen, og det gælder også Det Danske Missionsforbund (DDM). Ledelsen ønsker tættere samarbejde med bl.a. Baptistkirken, Metodistkirken og FrikirkeNet.

– Missionsforbundet arbejder på at få en fælles frikirkeparaply som et samarbejdsnetværk, oplyser Bo Lundgaard.

Formand Bo Lundgaard opfordrer nu menighederne til at debattere muligheden for bl.a. fælles administration og bladvirksomhed med de øvrige frikirker.
På repræsentantskabsmødet i november 2009 vil man orientere om FrikirkeNet og har derfor inviteret netværkets formand, Tony Jacobsen, som taler. Og i 2010 vil man så endelig tage stilling til en evt. ”frikirkeparaply”:

Store besparelser

– Missionsforbundet arbejder på at få en fælles frikirkeparaply som et samarbejdsnetværk, hvor vi samarbejder om forskellige fælles opgaver.
Helt konkret forestiller Forbundsrådet sig et samarbejde omkring international mission, efteruddannelse af præster, uddannelse af lokale ledere og desuden administration og bladvirksomhed.
Samarbejdet vil kunne spare kirkesamfundene for mange udgifter. Ved en fælles administration i Kolding vil Missionsforbundet fx kunne spare 150.000 kr. om året.
Men det er alt sammen ideer, som menighederne skal drøfte frem til 2010.
– Vi har ingen planer om at nedlægge Missionsforbundet som kirkesamfund. Og Missionsforbundet, Baptistkirken og Metodistkirken har ikke aktuelle planer om et fælles sekretariat, præciserer Bo Lundgaard.

FrikirkeNet en mulighed

Men man afsøger samarbejdsmuligheder med bl.a. FrikirkeNet.
– Forbundsrådet ser ikke umiddelbart problemer i, at DDM’s lokale menigheder tilslutter sig FrikirkeNet som et yderligere netværk, skriver Bo Lundgaard. Rådet er allerede i dialog med Baptistkirken og Metodistkirken.
Et sådant netværk vil med Metodistkirkens 1500 medlemmer, Missionsforbundets 2000 medlemmer, Baptistkirkens 5100 medlemmer og FrikirkeNets ca. 12.000 medlemmer få større slagkraft. FrikirkeNet består af Apostolsk Kirke, Pinsekirken, 10 baptistmenigheder og ”alt det løse” af selvstændige frikirker og huskirker – ca. 100 menigheder i alt.’

Fælles ressourcer

– Vi ser flere gode ressourcer og megen god inspiration i FrikirkeNet, som DDM’s lokalmenigheder og nationale arbejde med fordel kan gøre brug af, skriver Bo Lundgaard til menighederne.
En af mulighederne er samarbejde med FrikirkeNets magasin ”domino”.
En anden mulighed er efteruddannelse til præster, men:
– Arbejdet med en fælles præsteuddannelse sker i SALT regi, hvor også Pinsekirken Drejervej, Dansk Oase og Apostolsk Kirke er og har været aktive medspillere, præciserer Bo Lundgaard.