Debat

KD-formand Bjarne Hartung Kierkegaard ønsker permanent tilbud om parterapi.
Familiehjælp – når krisen kradser

KD ønsker permanent tilbud om parterapi.
Finanskrisen kradser. Aktiekurserne er ustabile, virksomheder lukker, og mennesker mister deres arbejde. Krisen fylder meget både i mediebilledet og i menneskers tanker.
Men kriser er ikke forbeholdt økonomiens og finansernes verden. Mange ægtepar og familier lider under en stresset hverdag, og for alt for mange ender det med skilsmisse og brudte familier. Ikke mindst børnene lider under det…
Et netop afsluttet forsøg fra Familiestyrelsen har vist, at parterapi i denne situation kan være en løsning på situationen.
I alt 2.247 statsstøttede terapiforløb er det blevet til siden starten i 2005, og resultatet var blandt andet, at 90 af de pågældende par fortsat var sammen efter et halvt år, lige som forløbet havde haft positiv betydning for deres varetagelse af forældrerollen og for deres børns trivsel – viser svar fra de pågældende par.
Kristendemokraterne finder resultaterne så gode, at det ligger lige for at foreslå, at ordningen skal gøres permanent og landsdækkende – og det er så dét, vi hermed gør!
Familierne er helt fundamentale byggesten for vores samfund. Derfor er det bydende nødvendigt, at der gøres, hvad der er muligt, for at give gode vilkår for familielivet – og derfor er det også en offentlig opgave at støtte parrådgivning.
Når arbejdsløshed eller økonomiske problemer rammer, står den offentlige hjælp klar i form af arbejdsformidling, jobkurser og kontanthjælp.
Når sygdom rammer, står hjælpen klar i form af hele det sundhedsfaglige system af hospitaler og læger og sygeplejersker, og når alderdom begrænser menneskers muligheder for at klare sig selv, kommer plejesektoren til hjælp.
Sådan skal det også være i forhold til par og familier. Når familielivet knager i fugerne, skal der være et tilbud om parrådgivning med offentlig støtte. Nogle vil omgående protestere og sige, at det ikke er en offentlig opgave. At det offentlige ikke skal overtage ansvaret for borgernes liv.
Det sidste er helt rigtigt! Støtten til parrådgivning handler derfor ikke om, at det offentlige skal blande sig i borgernes privatliv. Mennesker har ret til at leve deres liv – og det offentlige har pligt til at undgå al unødig indblanding.
Alligevel er det en oplagt offentlig opgave at stille hjælp og støtte til rådighed, når familiekrisen kradser – efter princippet: Hjælp til selvhjælp.
I første omgang vil en permanent ordning betyde en økonomisk udgift, men på længere sigt kunne ordningen meget vel vise sig at spare samfundet for store omkostninger – og familier og enkeltpersoner for store menneskelige omkostninger. Spørgsmålet er derfor ikke, om vi har råd til det. Vi har ikke råd til at lade være.
Bjarne Hartung Kirkegaard,
Formand for
Kristendemokraterne

Lars von Triers kontroversielle film, Antichrist, vækker debat.
Drinks som lokkemiddel til “Antichrist”?

“Nu kan du høre Peter Ålbæk, direktør for Zentropa, fortælle om Triers omdiskuterede “Antichrist”, se eller gense filmen – og få en Bloody Mary!”
Sådan lød en opfordring på TV2 VIP GOSSIP den 11. juni. Videre stod der: “Det hele finder sted den 19. juni i Imperial i København – selvfølgelig så tæt på spøgelsestimen som muligt: Nemlig klokken 23,59. Fra klokken 23,50 er der “blodige” drinks til alle. Billetter på kino.dk.”
Som om der ikke var blod nok i virkelighedens verden? Er det noget at spøge med? Og uhyggeligt mange af blodsudgydelserne er en følge af alkohol, men det synes ikke at anfægte dem, der står bag de usmagelige drinks, som åbenbart skal lokke publikum til.
Det er forståeligt, at “Antichrist” med så megen ondskab er omdiskuteret. En udenlandsk filmanmelder sagde om Lars von Trier, efter at have set filmen i Cannes: “Den mand har ikke længere noget at sige os.”
Lars von Trier har i det hele taget aldrig haft noget at sige os, når han (og man kan dårligt være bekendt at sætte det på tryk) kan kalde H. C. Andersens forfatterskab “det værste bøsselort, der findes – jeg kan ikke holde det ud.”
Kamma Ankjærø
Ny Munkegade 80
Århus C