Givende livsfortællinger om parforhold i krise

Annette og Jørgen Due Madsens ”brevkassebog” er for alle, der lever i parforhold. ”Det er vigtigt at gøre sig umage med livet”, siger brevkasseparret Annette og Jørgen Due Madsen i bogen Den sårbare kærlighed om parforholdets glæder og sorger i medgang og modgang, hvor de bringer spørgsmål og svar fra deres brevkasse gennem 10 år i Kristeligt Dagblad om det at finde sammen, leve sammen og blive sammen.Jeg hører til dem, der meget ofte læser spørgsmålene og svarene i Kristeligt Dagblad om fredagen, men det har været spændende at genlæse dem i bogen, som ikke er en decideret parforholdsbog, men mere en bog, hvor to fagpersoner, der selv har oplevet glæder og sorger i livet og samlivet, bringer en samling livsfortællinger. Selv siger de i forordet, at det er en ”realistisk og opmuntrende bog i den forstand, at det ærlige liv altid gør noget med os”.

Ni temaer i bogen

Bogen er delt op i ni temaer. Jeg skal bare nævne nogle af dem. ”Kærlighedens svære kunst”, ”Kunsten at tale sammen”, ”Sensualitet og seksualitet”, ”Jalousi og det vigtige ’vi’”, ”Troskab og utroskab” og ”Når kærligheden mister”. Hvert tema indledes med nogle kloge og velvalgte ord om temaet, inden der bringes spørgsmål og svar om temaet, og det er oftest rigtigt gode svar. Gennem disse temaer føres læseren ind i en række vigtige sider af parforholdets glæder og sorger. Det er især meget stærkt at læse om temaet ”Når kærligheden mister”, der handler om at have mistet sin mand eller kone ved dødsfald og den sorg og ensomhed, man kan føle sig efterladt i – også til dem har Annette og Jørgen Due Madsen trøst og forslag til at komme videre med livet. På den måde er det en meget livsbekræftende bog.
I Den sårbare kærlighed deles der ud af en række livshistorier om kærlighedens veje og vildveje, historier om troskab og utroskab, fælles udfordringer og nye veje, den nødvendige samtale og samlivet, kærligheden og døden. Vi vil alle gerne elskes og kan ikke leve uden kærlighed, og kærligheden i ægteskabet er noget helt specielt, men et ægteskab er også hårdt arbejde, og det giver forfatterparret mange gode bud på.

Optimistiske svar

Bogen er mere en opslagsbog eller temabog, hvor man går ind og læser om det tema, man lige nu har brug for. Jeg tror ikke, den er tænkt til at skulle læses i et stræk, som en anmelder må gøre det. Til gengæld ser man et mønster i svarene, når man læser den i et stræk. I langt de fleste svar får spørgeren at vide, at svarerne forstår dem, at spørgeren ikke er alene med sit spørgsmål, at mange, rigtigt mange har det på samme måde, og så opfordres der til åbenhed og samtale og ofte til at finde mulighed for at forkæle sig selv lidt, bruge tid på sig selv. Svarene lægger op til optimisme, en fremtid og et håb.
Bogen har bagest en rigtig god litteraturliste med bøger, der kan hjælpe læserne dybere ind i emnet.

Ved hvad de taler om

Annette og Jørgen Due Madsen ved, hvad de taler om, når de svarer i en brevkasse. De har stor viden og erfaring, og sådanne er værd at gæste. Annette Due Madsen er psykolog og familieterapeut og leder af ”Center for Familieudvikling”, mens Jørgen Due Madsen er psykiater og overlæge på Center for Psykiatri og Eksistens, og han har desuden også en privat praksis.
Det er en flot bog, der viser mennesker i krise, at der oftest kan findes en vej ud af krisen, men bogen er ikke kun for mennesker i krise, den er for alle, der er i ægteskab eller parforhold – eller måske på vej ind i et ægteskab.

Annette og Jørgen
Due Madsen:
Den sårbare kærlighed
254 sider • 249 kr.
Kristeligt Dagblads Forlag