Kunsten at få det sagt

Praktisk orienteret brugsbog for kristne formidlere.Der er skrevet mange bøger om formidling, færre om kristen formidling og kun få som denne.

Carsten Hjorth Pedersen:
Hvordan få det sagt? – En praktisk håndbog for kristne formidlere
248 sider. 300 kr.
Lohse/LogosMedia

Forfatteren har siden 1999 arbejdet som konsulent i Kristent Pædagogisk Institut, er oprindelig uddannet lærer og dertil cand. polit. i pædagogik og kristendom. Den faglige baggrund er altså i orden, og dét afspejler sig.

Hvilken formidling?

Bogen er simpelthen en praktisk orienteret brugsbog for kristne formidlere, der gerne vil vide mere – fra børneklub- og søndagsskoleledere til voksenundervisere. Og med udgangspunkt i det liv, man lever og i menigheds-fællesskabet, understreges betydningen af at være troværdig i formidlingen, det gør forkyndelsen hverdagsnær.
I bogens sammenhæng definerer forfatteren formidling som undervisning, fortælling, tale og vejledning. Det er, som han siger, ikke underforstået, at man nu skal til at være pædagogisk uddannet for at være fx junior-klubleder – derimod er det hensigten at give gode tips om, hvordan man disponerer stoffet, og om, hvordan man bruger billeder og eksempler til at anskueliggøre.

Skelner mellem Åndværk og Håndværk

Forfatteren indfører en fin skelnen mellem Åndværk og Håndværk: Helligånden skal skabe og nære troen, mens formidleren leverer håndværket, dvs. processens praktiske aspekt. I god tråd hermed er bogen fyldt med mange og meget konkrete tips, fx til at få lidt ro på urolige børn eller få startet en diskussion i voksen-gruppen.
En helt særlig formidlings-form har man i den vejledende samtale, hvor ét menneske har brug for råd og hjælp fra et andet; også dette emne behandler bogen, omend kortfattet.

Men uden bøn, intet håndværk

Her henviser Carsten Hjorth Pedersen til Paulus’ bønneønske: at han ved evangeliet måtte få frimodighed til at tale, som han skulle. ”Måske vi som fællesskaber skulle bede meget for dem, der formidler Guds ord!” er hans eget, afsluttende ønske (s. 242).
”Men hvis vi er dovne eller sjusker med det pædagogiske håndværk, kan vi hindre god formidling” (s. 6).
Denne bog står i al fald ikke i vejen. – Et fyldigt og overskueligt stikordsregister øger kun brugsværdien.