– Jesus skal ud på gaden

Det mener den katolske præst i Esbjerg, Benny Blumensaat, som er i radioens ”Tro og eksistens” søndag morgen.
Det er en spændende præst, DR P1s Anders Laugesen har inviteret i studiet søndag morgen i programmet ”Tro og Eksistens”. Desværre skal han denne gang tale mest om den kritik, der rettes imod den katolske kirke, og om cølibatet, forbud imod prævention og fraskilte gengifte katolikkers manglende adgang til nadveren.
Temaer som kald og kirkelige udfordringer bliver der dog også plads til i programmet. For Benny Blumensaat er selv et eksempel på, hvordan troen kan forvandle en alkoholmisbruger til en samfundsstøtte.
De fleste søndage samler Blumensaat over 200 til gudstjeneste i Esbjerg, og menigheden er i hans tid vokset fra 900 til 1300 medlemmer!
– Men det skyldes ikke mig, skynder Blumensaat sig at fastslå. Han forklarer væksten med de mange polakker, vietnamesere og irakere, som er kommet til byen.
Og alligevel er der ingen tvivl om, at det er præstens store engagement og hjertevarme, der tiltrækker folk.

Det er min familie

Han bruger en stor del af sin tid på at besøge mennesker.
– Jeg er jo ikke gift, så menigheden er på en måde min familie. Jeg kan bruge al min tid på den, forklarer han.
Han går også gerne i procession gennem gågaden en travl lørdag formiddag med et kors eller en Maria-statue.
– Jeg tror, det kan betyde noget for alle vi møder på vores vandring gennem byen. De hører måske et fadervor og får noget at tænke over. Vi går igennem gader med værtshuse og meget andet, og jeg tror, det har en betydning, at vi så at sige tager Jesus med ud på gaden. For det er jo dér, han hører til – blandt mennesker.
Vi skal selvfølgelig tage os af dem, der kommer i kirken, men vi skal altid forsøge at komme dem udenfor i møde, siger den karismatiske præst.

Fra alkohol til Jesus

Pastor Benny, som han kaldes, oplevede som ung kriminel misbruger en dramatisk omvendelse
– Jeg levede et liv i kriminalitet med druk. Det endte med, at jeg kom på den lukkede afdeling på Riisskov, fortæller han.
Men da Benny oprindeligt kom fra katolsk familie i Thrige uden for Århus, fik han besøg af en karismatisk katolsk præst fra USA, Paul Marx. Han lagde hænderne på den unge stofmisbruger og bad for ham.
– Jeg oplevede det som en fred, der ikke kom fra mig selv, men som kom ovenfra. Som om himlen sænkede sig over mig. Og jeg følte en indre stemme sige: „Benny, følg mig!“ Så vidste jeg, at det var enten eller. Jeg læste bogen om Nicky Cruz og bogen „Sig altid tak“ – og de hjalp mig til at tage imod nådegaverne.
Og så gik jeg i gang med at uddanne mig til præst, fortæller Blumensaat, som blev uddannet til præst i London, hvor 10 pct. af befolkningen er katolsk, og hvor han tilbragte 7 ”bragende gode år”.
Han kom via den karismatiske bevægelse, som var stærk i London, også i kontakt med kristne fra andre kirker.
Biskoppen sendte Benny til Tåstrup og videre til Esbjerg, fordi han mente, at en jyde bedst kunne forstå jyder.
Men det passer nu præsten godt, at Esbjerg trods alt er Danmarks 5. største storby, og at der også er et rigt internationalt liv i kirken.

Vækst i Esbjerg

I Esbjerg afløste Blumensaat Lars Messerschmidt, der nu er generalvikar for biskoppen. Sognet rækker helt ned til Ribe og op til Ringkøbing. I Tønder helt nede ved grænsen må han også tage en gang om måneden på skift med andre præster.
– Menigheden opstod i 1904 her i Esbjerg for bl.a. de polske roearbejdere, som kom hertil. Sammen med Skt. Josef-søstrene udgjorde roearbejderne den første menighed, som delte lokaler med skolen indtil 1969. Dengang byggede man den nye kirke her på Kirkegade. Senere kom der vietnamesere, irakere, filippinere og afrikanere til, fortæller Benny Blumensaat.

Det karismatiske

Siden Benny Blumensaats omvendelse har Helligånden og den karismatiske dimension stået centralt i hans tro og liv. Han fik dengang nådegaven til at tale i tunger, og han forsøger at hjælpe lægfolk til at opdage deres nådegaver. Jævnligt har han helbredelsesgudstjenester i kirken, hvor der bedes for syge. Han er aktivt med i de fleste fornyelses-stævner og retræter om indre helbredelse, der holdes inden for den katolske kirke. Han er med til at invitere udenlandske talere hertil, som har nådegaver til at helbrede eller profetere – f.eks. den irske søster Briege McKenna, og sidst Moira Noonan fra Californien, som advarede imod New Age, som hun kender indefra.
– Kan du godt få lov at udfolde dine karismatiske interesser inden for kirken?
– Ja, det synes jeg. Man skal naturligvis overholde de krav, der er til liturgien, men det er ikke noget problem.
Jeg føler, der er stor frihed. Det karismatiske er jo noget, de sidste fire paver alle har sagt god for. De har indset, at Helligåndens værk er afgørende for kirkens evangelisation og fornyelsen.

Ofte til Medjugorje

Benny Blumensaat har arrangeret flere pilgrimsrejser til Medjugorje i Jugoslavien, hvor der de sidste mange år er sket Maria-åbenbaringer.
Nogle har beskyldt Medjugorje-vækkelsen for at ligne New Age, men Blumensaat hæfter sig ved frugterne:
– Mennesker omvender sig og bekender deres synder.
Der er fx et center for narkomaner og misbrugere, hvor 80 pct. bliver helbredt. Den eneste behandling er bøn, fællesskab og hårdt arbejde.
Det kan naturligvis være svært for ikke-katolikker at forstå, at Maria kan åbenbare sig. Men vi tror jo på, at hun fortsat er levende i himlen og har en særlig rolle som mor til Jesus, Guds søn. Og når Maria åbenbarer sig, peger hun altid hen på Jesus: – Tro på min søn, Jesus! siger hun.

Life and Spirit

Til september arrangerer Blumensaat et såkaldt ”Life and Spirit” kursus i kirken. Det er et kristendoms-kursus, der ligner Alpha meget. Men der lægges også vægt på sakramenterne, og man slutter med skriftemål og med at at bede for deltagerne med håndspålæggelse.
– Jeg synes, Alpha er et rigtigt godt kursus, bedyrer Blumensaat, der ønsker det bedste forhold til sine protestantiske medkristne.
Pinsedag var han således med til en fælles bededag på Skamlingsbanken, hvor han bad for Danmark på skift med en folkekirkepræst og flere frikirkepræster.
Åndens fællesskab går på tværs af kirkernes forskellige doktriner. Og Blumensaat ønsker også, at kristendommen igen forvandler Danmark.