Peter gi’r parterapi og familietjek

Tro, håb, kærlighed – og hårdt arbejde! Det er virkeligheden for danske parforhold og familier.

Peter Laugesen

Derfor er det også temaet for den nystartede familieterapeut Peter Laugesen i Haslund ved Randers.
– Jeg ser smerten og de enorme tab ved forliste ægteskaber, siger han.
– Den professionelle hjælp, jeg kan give, kan blive et vendepunkt for familien.
Derfor har Peter Laugesen startet Familiefremme.dk.
– Jeg brænder for, at familier må få øje på, at man kan sige og gøre ting på en måde, så kontakten og nærværet mellem parterne bliver bedre.

Favner bredt

Peter Laugesen har fungeret som familierådgiver, snedker, diakon og leder gennem mere end 10 år. Han har bl.a. arbejdet med misbrugere og demente og deres familier. Han har også arbejdet på en international skole i Nigeria.
Nu vil han så dygtiggøre sig yderligere. Derfor afslutter han uddannelsen som familieterapeut på Kempler Instituttet i Odder til december.
– Jeg arbejder ud fra en oplevelses- og procesorienteret tilgang. Dialog danner rammen for gensidig forståelse, siger han.
Peter Laugesen har været gift med Inge siden 1981, og sammen har parret to voksne drenge.
Han kontaktes ofte af mennesker med lavt selvværd og problemer med kommunikationen og bliver også opsøgt af par, hvor det seksuelle samliv ikke fungerer.
Ellers er det mennesker, som oplever sorg og tab ved død, handikap eller arbejdsløshed.
Som familieterapeut skal han favne vidt – helt fra ældre, som ikke evner kontakt med børn og familier, over unge, som ikke er blevet søsat ordentligt af deres forældre, til børn med ”ondt i maven”, fordi forældre har brug for at læse dem bedre, end de har gjort indtil nu.
Peter Laugesen er oprindelig maskinsnedker og blev derefter uddannet til diakon og plejehjemsassistent ved Kolonien Filadelfia i Dianalund. Derefter blev han familierådgiver og familieterapeut ved Landsforeningen for forsorgslederes Lederskole i Vejle.

Familietjek

Nu tilbyder han også virksomheder at kunne give deres medarbejdere et ”familietjek” som personalegode.
– Medarbejdere er virksomheders vigtigste resurse. Mange virksomheder tilbyder frugt, fitness og krisehjælp ved trusler og overgreb på arbejdet. Et ”familietjek” er et godt tilbud, der giver mulighed for at standse op og få inspiration til at komme videre i familielivet, siger han.
Selv har han erhvervserfaring fra ældrecentret Solgården i Bedsted, hvor han var leder i 10 år, den Blå Oase – Blå Kors i Aabenraa, hvor han var økonomichef, og senest specialplejehjemmet Caritas i Århus, hvor han var teamleder.
Nu er Peter Laugesen trådt ud på ”Herrens mark” som selvstændig, og her er der vide rammer for aktiviteterne. Ud over par- og familieterapi og familietjek på virksomheder vil han udvikle et fagligt forum for familierådgivere, terapeuter og studerende, hvor fokus er på relationer, proces og erfaringsudveksling.
Selv henter han inspiration ved et aktivt udeliv i Guds natur. Han dyrker bl.a. kajak-roning, svømning, rappelling og såkaldt ”rock climbing”. Indendørs står den bl.a. på madlavning, trylleri – og som de fleste mænd holder han af at sidde foran computerskærmen.
Men der er mere…
– Jeg brænder for at undervise på aftenskoler, i menigheder og foreninger. Inspirere dem, der sammen vil kæmpe for kærligheden, gøre noget godt for parforholdet og familien! siger han.
Svend Løbner