Historier for de små – om det største – for de store

Efter et helt liv som underviser i dansk, retorik og pædagogiske fag på seminariet gik Edith Aller på pension i 1998. I 2004 sprang hun ud som ph.d.’er med afhandlingen Den bibelske fortællings sprogbrug. Det er den afhandling, der ligger til grund for udgivelsen Børns bibelhistorier – sprogbrug, historie og funktion.
Grundstenen i værket er at påvise, hvorledes man gennem de sidste 300 år i Danmark har præsenteret bibelhistorier for børn, fra Hübners bibelhistorie fra 1728, hvis formål var at gøre barnet ”frommere, lærdere og høfligere”, som der står i indledningen, til de moderne børnebibler, der med farvestrålende billeder, pædagogiske formuleringer og aktiv deltagelse fra barnets side forsøger at gøre Bibelens historier levende. I en kronologisk rækkefølge præsenteres læseren for de fortællingsmodeller og -metoder, datidens forkyndere og forfattere har benyttet sig af, og hvordan disse modeller har farvet senere tiders bibelfortællinger. Edith Aller værdivurderer ikke biblerne og deres forfattere, men lægger i stedet vægt på at placere dem i et litteraturhistorisk og socialhistorisk rum og på at vise den udvikling, der finder sted, med særlig fokus på den undervisningsmæssige hensigt med dette.
For en litteraturstuderende (som mig) er det et fascinerende og gennemtænkt værk, hvis teoretiske indhold fylder lige så meget som dets åndsrigdom. Der er kapitler om tekstfortolkning og genfortællinger, og der er således rig mulighed for, at bogen kan bruges til undervisning af såvel universitetsstuderende som bibelundervisere.
For en lægmand er bogen mindst lige så spændende. Dette understøttes i høj grad af, at man som læser aldrig mister overblikket i dens let tilgængelige opsætning. Fordi Edith Aller aldrig forfalder til elitære ordsnobberier, men i stedet benytter sig af et sprog, der sjældent kræver en universitetsgrad i lingvistik, og de steder, hvor hun nødvendigvis må bruge fagterminologi, med klar hånd forklarer præcis, hvad hun mener, kan selv den uindviede følge med. Bogen er endvidere opdelt i kapitler, der veksler mellem bibelhistoriens skæbne gennem de sidste 300 år (lige kapitler) og de mere teoretiske kapitler, hvor hun tager grundigere fat i teksternes sprogbrug og funktion (ulige kapitler), så det er muligt at springe teorien over.
Børns bibelhistorier – sprogbrug, historie og funktion er en anbefalelsesværdig gennemgang af et af de vigtigste redskaber i forkyndelsen, og som sådan også et værk, enhver underviser – eller bibelinteresseret – bør have på sin hylde.

Edith Aller:
Børns bibelhistorier – sprogbrug, historie og funktion
348 sider • 349 kr.
Aros