Advokat for verdens fattigste

Evangelisk Alliance sætter fokus på sammenhængen mellem evangeliet og det sociale ansvar.Det sker med en temadag med Joel Edwards i Indre Missions Hus i Fredericia. Joel er leder af Micah Challenge, hvis mål er at holde de 189 lande, der vedtog årtusindeerklæringen, i ørerne, så de når deres mål: at gennemføre en betydelig reduktion af ekstrem fattigdom, nedsætte spædbørnsdødeligheden og hindre spredningen af smitsomme sygdomme som AIDS.
– At have omsorg for hele mennesket – det sociale, psykologiske såvel som åndelige aspekt – ruller som en gigantisk bølge ind over det meste af den konservative del af kirken i disse år. At frelse sjæle for evigheden og overlade mennesker i deres eget – selvforskyldte eller uforskyldte – sociale morads holder ganske enkelt ikke mere for ret mange. Lige så lidt som arbejde for genoprettelse, fred og retfærdighed bør stå alene uden evangeliets livsværdier, siger Peter Götz, formand for Evangelisk Alliance.