De kristne værdiers forsvarer

Charlotte Dyremose er markant kirkepolitisk ordfører for de konservative.Som kirkepolitisk ordfører for Det Konservative Folkeparti har Charlotte Dyremose ofte stået vagt om den kristne kulturarv.

Charlotte Dyremose

Efter at partifællen, Naser Kahder, for et par uger siden i et integrationsudspil såede tvivl om fremtiden for religiøst samvær på uddannelsessteder, gik Charlotte Dyremose ud og præciserede det borgerlige partis forsamlings- og frihedsidealer.
– Det Konservative Folkeparti er det sidste parti, der kunne drømme om at blæse til frontalangreb på religion. Tværtimod vil vi til enhver tid beskytte alle troendes ret til at udøve deres religion, erklærede hun i en kommentar til en avisoverskrift, der hævdede det modsatte.
I en kommentar til den verserende debat om en adskillelse af staten og folkekirken benyttede kirkeordføreren ligeledes anledningen til at minde om det fundament, samfundslivet hviler på.

Fundamental kristendom

– Kristendommen er fundamental for vores kulturarv. Kristendommen har givet os et antal grundsætninger, som vi i høj grad lever vores liv efter, og som vi har baseret vores samfundsstruktur og demokrati på, understregede hun på sin blog i sidste uge og tilføjede:
– Vi skal turde stå fast på vores danske værdier. Det er et kulturelt faktum, som vi ikke bare skal skalte og valte med. Og hvis nogen alligevel skulle forsøge, så risikerer de at hive en betydelig forandring af hele vores samfundsstruktur og vores måde at tænke på med sig. Det vil i værste fald betyde, at værdier som menneskers ligeværd og samfundets rummelighed vil forsvinde.

Den kristne tro er et solidt fundament

Selv har Charlotte Dyremose aldrig lagt skjul på sin personlige tro på Gud. Udfordringens læsere har da også tidligere fået et indblik i hendes trosrejse, der for alvor begyndte, da hun som 10-årig begyndte jeg at bede aftenbøn og siden som konfirmand fik støbt et solidt fundament under sin tro.
Som 18-årig rejste Charlotte Dyremose til USA for at dyrke sin interesse for ridning, hvor hun mødte en langt mindre blufærdig kristen kultur, end hun havde været vant til.
– Den skyhed, som jeg kender fra Danmark i forhold til tro, eksisterede slet ikke, husker politikeren, der blandt andet blev fortrolig med bøn og bibellæsning i forbindelse med ridestævner.
Sidste år var hun aktiv i oprettelsen af Værdipolitisk netværk, der favner politikere fra alle partier. Hendes begrundelse for at være med var netop, at politik og religion ikke kan adskilles, ligesom politikere heller ikke kan tage patent på troen.
– Moderne politik er alt for lidt præget af de mere principielle og værdibaserede diskussioner. Vi politikere skal tænke længere og mere principielt: Hvad det er for et samfund, og hvad det er for nogle værdier og normer, vi vil bringe videre til vores børn og børnebørn, fastslog hun blandt andet.
Privat bor Charlotte Dyremose i Virum sammen med sin mand Jacop Bræstrup. Sammen har de sønnen Christian, der i nær fremtid kan forvente at blive storebror.
levi