Troende læger skeptiske over for dødshjælp

Læger, der bekender sig til en tro, er ikke nær så villige til at bistå ved aktiv dødshjælp, som de ikke-troende. Det er nemlig kun 20 pct. af de troende læger, der bliver spurgt om at hjælpe med aktiv dødshjælp, der rent faktisk ville tilbyde denne hjælp.
Næsten dobbelt så mange læger uden tro, nemlig 38 pct., er parate til at hjælpe en døende med aktiv dødshjælp, skriver Kristeligt Dagblad. Resultatet kommer fra en undersøgelse blandt læger i europæiske lande, heriblandt Danmark.