Heidi skal klare to stillinger

Kristeligt Forbund for Studerende har ansat nyuddannet cand.mag. Heidi Graugaard Nielsen til at klare hele to barselsvikariater.Heidi er 27 år og ansat fra den 1. oktober. Da går sekretariatsleder Daniel Toft nemlig på barsel i to måneder, og til jul er det kommunikationsmedarbejder Helle Bastrups tur.
Heidi Graugaard Nielsen er nyuddannet cand.mag. i dansk og dramaturgi. Hun skal nu fungere som personlig assistent for generalsekretær Robert Bladt, der overtager de fleste af Daniel Tofts opgaver.
Heidi kommer fra Århus, hvor hun er en del af Århus Valgmenighed. KFS har hun dog også et indgående kendskab til, da hun både i gymnasietiden og i Århus StorKFS har været meget engageret i KFS-arbejdet.