Landflygtighedens manifest

Denne bog handler om krydsfeltet mellem skamløshedens tal: en kirke, der udvider med et anneks til over 100.000.000 kr. – samtidig med, at hver femte af byens indbyggere lever i dyb fattigdom. Hvordan forholder kirken sig til denne splittelse i samfundet?Nu er det godt nok de amerikanske tilstande, Rob Bell og Don Golden løfter fingeren mod, men problematikken er også relevant herhjemme … måske endda i endnu højere grad, da kirke og stat jo her ikke er adskilt.

Kritik af ”rodløs” kirke

Ordet ”manifest” lyder meget bastant, og det er forfatterne da også i deres kritik af den kirke, der har glemt sine rødder: ”Der findes et ord for … hvad der sker, når du stadig har magten og rigdommen og indflydelsen, men bare er helt galt afmarcheret, fordi du har glemt, hvorfor du fik det hele – glemt hvad du skulle bruge det til. Ordet er landflygtighed … Landflygtighed er, når du bliver blind for Guds hensigt og kommer på tværs af hans planer” (s. 45). Med andre ord kan landflygtigheden give sig udslag i en tvivlsom fordeling af ressourcerne – som i eksemplet ovenfor. Når mennesker lades i stikken, mens andre sanker rigdomme i lade. Men forfatterne peger på, at alle kristne er præster og solidarisk må sige: ”også jeg” med og til de undertrykte.

Medrivende

Det er medrivende fortalt … ikke skrevet, for formen er den fortællende, den indtrængende, den spørgende. Det er en bog om trældom, undertrykkelse, forløsning og frelse, og henved 1/3 af den er udformet som en kommenterende gennemgang af væsentlige gammeltestamentlige skrifter. Selvom det ikke er en politisk bog, kan den dog ikke undgå at have politiske følgevirkninger, om ikke andet så i fordelingsdebatten. Den er behageligt letlæst og læservenlig: dobbelt linieafstand mellem de enkelte afsnit, og mange af disse er så igen ultra-korte, ned til ganske få ord. Noterne er et kapitel for sig: enten er de solidt udbyggende, irriterende snakkesalige eller slet og ret ligegyldige.

Ligegyldighedens landflygtighed

Men det må være en detalje, der ikke skal skygge for den gode og store helhed, der maner kirken til at besinde sig: ”Jesus ønsker at frelse vores kirke fra ligegyldighedens landflygtighed. Hvis vi har nogen ressourcer, nogen magt, nogen stemme, nogen indflydelse, nogen energi, så må vi bruge det hele til fordel for dem, som ingen magt har, ingen stemme, ingen indflydelse. Det starter med, at vi lægger øre til. Gud siger: ’Lyt!’ (s. 174-175).

Rob Bell og Don Golden: Jesus ønsker at frelse kristne – Et manifest for den landflygtige kirke 224 sider • 200 kr. • Pro Rex