Debat

Bredere fokus på ADHD

Det vakte berettiget opsigt, da det for nyligt kom frem, at der er sket en kæmpemæssig stigning i antallet af børn og unge, der får stillet diagnosen ADHD, og at en stadig større del af børnene medicineres med amfetaminlignende medicin som Retalin.
Alene siden 2006 er der sket en tredobling af antallet, der behandles med medicin. Jeg er enig i kritikken og mener, vi er nødt til nøje at vurdere, om det i alle tilfælde er den rigtige behandling, der tilbydes børnene.
Selv blandt læger er man ved at få øjnene op for, at der måske skal fokuseres på andet og mere end blot medicin, når det drejer sig om at hjælpe de hyperaktive og impulsive børn og unge og deres familier. For mig at se er der behov for ikke alene at tænke i diagnoser, men også at fokusere på en mere pædagogisk og psykologisk indsats.
Kristeligt Dagblad kunne i sidste uge fortælle om alternative behandlingsformer, som tilsyneladende havde rigtig god effekt. Blandt andet havde man på et behandlingshjem på Sydsjælland rigtig god erfaring med en mere pædagogisk og psykologisk tilgang. Her fokuseredes blandt andet på de miljøer, som børnene kommer fra.
Miljøer, hvor de ofte ikke har haft mulighed for at udvikle de færdigheder, som der skal til for at få en almindelig barndom. Mange af børnene har tilknytningsvanskeligheder, er stressede og lukket inde i deres egen verden.
Jeg vil gerne være med til at se nærmere på, hvordan vi kan hjælpe disse børn. Med afsæt i et kristent livs- og menneskesyn føler jeg mig overbevist om, at netop en mere pædagogisk og psykologisk tilgang vil være særdeles nyttig i forhold til disse børn, selvom det næppe i alle tilfælde vil kunne erstatte den medicinske behandling.
Lad os se på det hele menneske, uanset om det er børn eller voksne, og lad os arbejde for, at det psykiatriske system altid må være til for patienterne og ikke omvendt.
Christian Steen
Regionsrådskandidat, Venstre.
Medl. Videnskabs-etisk Komité,
Region Nordjylland
Uglevænget 6
Vester Hassing
9310 Vodskov

”Big bang” – Verden største fupnummer

I mange årtier har nogle eksperter og astronomer med flere fremstået og proklameret med deres påstande, at Universets oprindelse og solsystemet/jorden, at ALT LIV på jorden, er opstået (skabt) ved en gigantisk eksplosion.
Selv har de ingen konkrete beviser lagt på bordet, som klart og tydeligt “viser os”, at det er virkeligheden, men vi har rigelig med beviser for det modsatte, ja som klart og tydeligt peger i den modsatte retning.
Aldrig i menneskets historie er der hidtil opstået noget liv efter en eksplosion, for den har til alle tider kun bragt død og ødelæggelser med sig, og det vil den forsat blive ved med at gøre, så længe der er liv på jorden.
BIG-BANG teorien går ud på at tilintetgøre Skabelsesberetningen i Bibelen, men den tilintetgør sig selv, om man blot vil bruge sin sunde fornuft og se sig lidt omkring!
Kan en atombombe give liv fra sig? Er den ikke afprøvet flere gange over Japan for mange år siden, og der kom kun død og ødelæggelser ud af det.
Hvad med 1. og 2. Verdenskrig? Hvor meget liv kom der ud af dem? Kun “død og ødelæggelser”. Hvad liv opstår der, når en selvmordsbomber udløser sin sprængladning? Kun død og ødelæggelser.
Var det naturens gang, at kvinden skulle føde ved en eksplosion, så var der ikke mange levende mennesker på jorden i disse dage.
Ærligt talt! Hvornår har vi oplevet, at en eksplosion har givet liv fra sig? Det er aldrig nogen sinde sket, og det er det rene sludder og vrøvl.
Jo, vi har beviser nok til at tilintetgøre BIG-BANG teorien som “Verdens største fupnummer”!
Ulf V. Nolsøe
Mimersvej 42
8800 viborg

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens.
Obs! Max 200 ord. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg.