Den er gratis!

Frelsen i Jesus Kristus og Guds nåde er fri. Det koster gratis, som det hedder i en lille traktatbog i lommeformat af Roar Steffensen, der enkelt og kortfattet forklarer vigtige ting om synd, nåde, Guds frelse gennem Jesus Kristus og ikke mindst om frelsesvished.Målgruppen er primært teenagere fra kristne hjem, der trods masser af forkyndelse og undervisning svinger mellem tro og tvivl. Budskabet til dem er: Du kan vide, du er frelst – alene af Guds nåde.
Traktatbogen forsøger at tale et sprog, teenagerne kender til fra kliken – og det gør den på sine steder lidt for friskfyragtig. Det er ikke nogen gevinst for bogen. Trods dette vil jeg anbefale, at præster og ledere i teen-klubber bruger den som traktat og deler den ud.
Bjarne Nederby Jessen

Roar Steffensen:
Det koster gratis
80 sider
49,95 kr.
LogosMedia