Kom tættere på din familie og Gud

Ungdom med Opgave inviterer til discipeltræningsskole (DTS) for ægtepar.DTS varer i fem måneder – de første 12 uger består af undervisning og derefter er otte uger sat af til praktik i et andet land.
– Vi sætter hænder og fødder på Guds kærlighed, siger kursusledere Karen og Ole Andersen.
Børnene får undervisning i samme emner som forældrene, men bare målrettet til deres aldersgruppe.
– Nogle går på DTS for at finde mål og retning, andre fordi de trænger til et ”break” fra hverdagens pres, fortæller Andersen.
/ruben