Lad os genoprette Davids faldne hytte!

Bog om Davids faldne hytte er dybdeborende og tegner konturerne af Guds fulde budskab.”Man kan ikke rive Israel ud af Guds ord uden også at rive Guds ord i stykker”, siger den tidligere landsholdsspiller Lars Bastrup Jørgensen i en ny bog Genoprettelsen af Davids faldne hytte.Vi lever i en tid, hvor mange kristne søger at læse menigheden ind i Israels rolle, men den går ikke, hævder forfatteren i den meget fængslende, nye bog om Israel, endetidsprofetierne, endetiden, den kristne menighed og om Torahens rolle for både jøder og kristne.

Fra fodbold til Yeshua

Lars Bastrup Jørgensen er vokset op i Indre Mission, gik i søndagsskole, fik et voksenliv med fodbold, professionelt og på landsholdet, og vendte så tilbage til barndommens missionshus. Fra missionshuset tog han springet til Apostolsk Kirke, inden han dannede Kerem Shalom – ”en vingård af fred” – Fredens Dal – som et messiansk kristent fællesskab i Århus, der holder shabat-gudstjeneste om lørdagen og overholder Torahen, inklusive spisereglerne.
Lars Bastrup giver udtryk for, at ”evangeliet om Messias Yeshua er budskabet om, hvordan Gud gennem Ham frelser mennesker ind i sit evige retfærdighedsrige. Imidlertid er evangeliet langt mere omfattende end budskabet om menneskers individuelle frelse. Det er også budskabet til Israel om fysisk og åndelig genoprejsning af landet og folket, og det er tillige budskabet om Guds genoprettelse af sin Lov – Moseloven.”

Afdækker samhørighed

Det er en dybdeborende bog, der tegner konturerne af Guds fulde budskab ved at afdække samhørigheden mellem Messias Yeshua, Israels land og folk, de troende ikke-jøder og Moseloven. Lars Bastrup hævder, at uden denne samhørighed vil Guds evangelium fremstå usammenhængende og ufuldstændigt. Bogen lægger vægt på at godtgøre, at man ikke kan adskille Messias Yeshua fra hans folk, Israel, og fra Moseloven, som han levede og lærte efter. Under læsningen kan man opleve, at mange brikker falder på plads, bl.a. fordi hvert eneste standpunkt i bogen er relateret til skrifthenvisninger på en meget overbevisende måde.
Det er bogens grundtanke, at i Guds fulde evangelium føjes løfterne til Israel, jødernes frelse, verdens frelse og opfyldelsen af Guds lov sammen til et yderst smukt portræt, som virkeliggøres med genoprettelsen af Davids faldne hytte. Jakob drager det frem i Apostlenes Gerninger 15,13-18 via et citat fra Amos’ Bog 9,11-12.
Lars Bastrup Jørgensen fremdrager sine synspunkter af de pagter, Gud har gjort med mennesker og Israel – og fastslår, at Guds pagter er ubrydelige og står fast.

Kaldet til at arbejde i vingården

Afslutningsvis beskæftiger forfatteren sig med lignelsen om arbejderne i vingården og siger: ”Det er som om der i dag – i modsætning til i lignelsen – ikke er så mange arbejdere, der kan lejes til arbejdet. Mange af arbejderne eller disciplene er optaget af at bygge noget andet, måske deres egne vingårde og huse efter egne visioner og med egne love og regler for driften.” Han slår derefter fast, at alle troende er kaldet til at medvirke i projektet med vingården.
Det er en fortræffelig bog, som jeg har glædet mig over at læse og kan anbefale på det varmeste til alle troende.

Lars Bastrup Jørgensen og Kerem Shalom
Lars Bastrup Jørgensen er fra 1955, hvor han blev født i Levring ved Viborg. Han opnåede 30 A-landskampe for Danmarks fodboldlandshold i ”Danish Dynamite”-årene og scorede 10 mål. I 1980 blev han kåret til Årets Fodboldspiller i Danmark. Han har spillet for flere danske klubber, bl.a. Silkeborg, AGF og Ikast. I Tyskland har han spillet for Kickers Offenbach og Hamburger SV. Sidstnævnte vandt han to tyske mesterskaber med i 1982 og 1983, og i 1983 vandt han desuden Mesterholdenes Europa Cup sammen med klubben.
Efter fodboldkarrieren vendte han tilbage til barndommens missionshus, inden han tilsluttede sig Apostolsk Kirke og senere dannede Kerem Shalom, messianske kristne, som i sabbatten – fra fredag aften til lørdag aften – samles til lovsang, bøn og samtale i Århus.
Det er en lille forsamling med medlemmer fra flere steder i Jylland. Fredag aften blæser menigheden i shofaren, det jødiske vædderhorn. De messianske kristne forsøger at leve tæt på Bibelen og at overholde Moselovens bestemmelser i Det Gamle Testamente inklusive de bibelske fester.
”Vi er ikke jøder, og vi lever ikke efter den jødiske tro, men følger de regler og fester, der er nedfældet i Bibelen,” har Lars Bastrup Jørgensen tidligere sagt til Kristeligt Dagblad.

Lars Bastrup Jørgensen:
Genoprettelsen af Davids faldne hytte
240 sider • 160 kr.
Forlaget Kerem Shalom