Find formålet – og gro!

Saddleback kirken i Californien har udvalgt Danmark som et af de første lande i verden, hvor de vil tilbyde et træningsforløb til landets præster og kirkeledere.Find dit formål – så vokser kirken af sig selv. Det er – lidt forenklet – erfaringerne fra Saddleback-kirken i Californien.
Det er nu 30 år siden Rick Warren flyttede til Saddleback Valley i Californien i 1979 og startede en menighed i sit hjem. I dag tæller kirken over 25.000 medlemmer og en masse dattermenigheder.

Bedste undervisere

Nu sender Rick Warren sine bedste undervisere til Danmark for at starte et træningsforløb under navnet Purpose Driven Journey – formålsstyret rejse. Her vil danske præster – som nogle af de første i Euopa – få kontinuerlig støtte fra Saddleback-teamet i at få kirken til at vokse i Danmark.
Træningsforløbet starter med ”kick-off den 25. – 26. januar 2010 i København. Kirkelederne mødes to gange om året i tre år. Forløbet kører allerede i så forskellige lande som Frankrig, Rwanda og Indien.
– Vi vil præsentere bibelske principper og måder at arbejde på for at forvandle eller etablere balancerede, voksende og reproducerende menigheder, der lever de formål ud i praksis, som Gud har givet menigheden: tilbedelse, fællesskab, discipelskab, tjeneste og mission, fortæller Erik Rugholm, leder af Purpose Driven Danmark.

Skridt for skridt

Mellem konferencerne fortsætter dialogen mellem deltagere og underviserne i et nyt web-baseret forum for præster og kirkeledere.
– Det er vores ønske at demonstrere en let anvendelig step-by-step model og en praktisk plan som præsterne kan følge i deres arbejde med at skabe formålsstyrede kirker, tilføjer Abraham Meulenberg, præst i Saddleback og leder for ”Purpose Driven”s initiativer i Europa.
– Hvis vi arbejder på at blive mere effektive og samtidig åbner os for Helligåndens kraft og ledelse, så kan vi blive mere effektive i at nå vores byer, siger han.
Det kan en af underviserne, Dave Holden, fortælle om. Før han kom til Saddleback, var han præst i en lille kirke i en amerikansk by med kun 8.000 indbyggere. Efter at have læst Rick Warrens bog ”Den målrettede Menighed” implementerede han principperne i sin menigheds arbejde og ikke mindst i sin forkyndelse. På bare to år voksede kirken fra 165 medlemmer til over 300 medlemmer. I dag samler de over 800 til gudstjeneste hver søndag.