LM undersøger sag om sex-misbrug på kostskoler

7 pct. af missionærbørnene på norske kostskoler har været udsat for seksuelle overgreb. Måske også danske børn… Luthersk Mission undersøger nu sagen.Stor norsk undersøgelse afslører, at 7 pct. af missionærbørn på kostskole blev udsat for seksuelle overgreb. Dansk Luthersk Mission sendte 33 børn på norske skoler i Etiopien og Peru i en periode på 30 år. Generalsekretær Jens Ole Christensen vil nu undersøge rapporten og har allerede skrevet til børnene, der nu er voksne, og bedt dem melde tilbage, om de har været udsat for overgreb, og tilbyde dem hjælp.
– Det er meget tankevækkende. 7 pct. er et meget højt tal. Det kan man ikke være overhørig. Så det er en sag, vi tager meget alvorligt, siger han og fortsætter:
– Selvom et flertal siger, at de har haft en god opvækst, så har et stort mindretal oplevet belastninger, mobninger og svigt i forskellig grad. Vi vil nu læse rapporten grundigt igennem og derefter gennemtænke praksis.
For nogle år siden var der en sag om seksuelle overgreb på et børnehjem i jeres regi i Vestjylland. Hvilken praksis brugte I der?
– Der havde vi en nøje gennemtænkt procedure. Vi inviterede alle dem, der havde været udsat for overgreb til at fortælle, hvad de havde oplevet, og hvad vi nu kunne hjælpe dem med.
Luthersk Mission har nu et stående beredskab, hvis noget lignende skulle opstå. Proceduren kan læses på organisationens hjemmeside Dlm.dk.
Den norske undersøgelse omfatter 1481 kostskolebørn over en periode på 60 år. Børnene er i dag mellem 18 og 90 år.
Heraf havde 7 pct., dvs. ca. 100 børn, oplevet seksuelle krænkelser. 4 pct. havde oplevet overgrebene op til tre gange og 3 pct. var blevet krænket flere end tre gange. Andelen bliver højere, hvis man antager, at de 2 pct. som svarer, at de ikke husker nogen overgreb, også har været udsat for seksuelle krænkelser.
I ca. halvdelen af tilfældene var det skolepersonale eller missionærer, der var uterlige over for børnene, i resten af tilfældene var det medelever eller andre.
Undersøgelsen er foretaget af International Research Institute of Stavanger (IRIS) på foranledning af Det Norske Misjonsselskap og Norsk Luthersk Misjonssamband, der er en pendant til Luthersk Mission i Danmark.

Forældre svigtede

Undersøgelsen overrasker også ved at afsløre svigt fra forældre. En fjerdedel af forældrene besøgte kun deres børn en gang om året. En fjerdedel af børnene brevvekslede kun med forældrene 1-3 gange om året.
I dag bruger LM volontørlærere og internationale skoler, der betyder, at børnene kan bo hjemme. Kostskole kommer kun på tale ved ældre årgange. I Norge er der skolepligt – derfor har så mange norske missionærbørn været sendt på kostskole. I Danmark er der – takket været Grundtvig – kun undervisningspligt. Derfor kan missionærbørn blive undervist hjemme hos forældrene.