Hvor længe skal præster blive ved?

Præsteforeningen er skeptisk over for nyt lovforslag, der vil hæve præsters pensionsalder.- Det er mere hensigtsmæssigt at benytte sig af de 70-75-årige i vikarkorps, end at hæve den pligtige afgangsalder til 75 år, lyder meldingen fra fire medlemmer af Præsteforeningens nye hovedbestyrelse i anledning af et nyt lovforslag fra Kirkeministeriet.
Lovforslaget vil hæve den pligtige afgangsalder for tjenestemandsansatte præster, provster og biskopper fra 70 til 75 år, og er netop sendt i høring.
Vedtages forslaget, kan det afhjælpe præstemanglen. Men det er ikke længere aktuelt, mener de fire hovedbestyrelsesmedlemmer ifølge bladet Kirken i København:
– Antallet af ansøgere er steget markant i mere end et år, og mange teologer går ledige, mere eller mindre skjult, siger sognepræst Jesper Yde fra Højdevangskirken på Amager, der har fungeret som kontaktperson for ledige teologer i Præsteforeningen.