Reaktioner gør indtryk på Danmarks Radio

Redaktionschef er taknemmelig for sparring fra KLF, Kirke & Medier. Søndag den 7. februar er det kollektdag for medieorganisationen.- Det betyder noget, når mennesker råber op i kor.Det siger kanalchef Ulla Pors Nielsen om det indtryk, KLF, Kirke & Medier gør på Danmarks Radio. Pors er redaktionschef for tv-kanalerne DR1, DR HD og DR Update.
– Den nære seerkontakt er afgørende for os, og vi bruger seernes reaktioner i vores efterkritik og løbende justering af programmerne, tilføjer hun.

Udsendelser om kristenliv og tro

KLF, Kirke & Medier repræsenterer 28.000 danske mediebrugere og har en løbende kontakt til DR og TV2.
Søndag den 7. februar er kollektdag for KLF, Kirke & Medier i landets folkekirker. Her har endnu flere mulighed for at støtte organisationens kamp for de kristne værdier i medierne.
Takket være en god snak med medierne er der nu næsten hver uge gudstjenester i tv og gode radioudsendelser om kristne menneskers liv og tro på P1. På grund af en tæt dialog med DR Kirken sidste år får udsendelsen nu endnu bedre forhold.
– Vi er glade for samarbejdet med KLF, Kirke & Medier, siger Ulla Pors Nielsen fra DR.

KLF, Kirke & Medier gi’r sparring til medierne

– Vi får god sparring i vigtige debatter, gode input og inspiration. Vi kan også være uenige, men de debatter skærper jo begge parters argumentation omkring programmer. Det er sundt at diskutere.
Hvilket indtryk gør det på jer, når en seer eller lytter klager eller roser et program?
– Det gør et stort indtryk på os. Den nære seerkontakt er afgørende for os i vores forståelse af, hvordan vores programmer modtages, forstås og opfattes. Vi bruger reaktioner i vores efterkritik og altid i den løbende justering af programmerne.
Hvilket indtryk gør det, når en medieorganisation med 28.000 medlemmer gør det?
– Principielt vurderer vi ikke én enkelt persons henvendelse anderledes end en hel organisations. Der er jo meget ofte afgørende pointer begge steder. Men selvfølgelig betyder det noget, når 28.000 mennesker råber op i kor.