Kristne protesterer mod sænket kriminel lavalder

”Børn er ofre for regeringens prostitution” udtaler kristen forening for børneforsorg.Der har været forbavsende stille omkring regerings nedsættelse af den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år. Måske fordi meningerne er delte.

Regeringen handler mod bedre vidende, mener Roland Durup.

Men nu tager en gammel kristen forening bladet fra munden og protesterer:
– Regeringen har prostitueret sig over for Dansk Folkeparti for at få finansloven igennem. Ofrene er danske børn ned til 14 år, der nu risikerer at blive straffet som voksne, siger Roland Durup, souschef i Kristeligt Forening til Bistand for Børn og Unge. KFBU har over 25 opholdssteder for udsatte børn og unge.
Foreningen reagerer så skarpt, fordi den var med til at hæve den kriminelle lavalder i 1898. Dengang blev hjemløse og forhutlede børn samlet op på gaderne i København og smidt i fængsel for smårapserier. I fængslet opstod begrebet ”rotting”, der gik ud på at lænke børnene til en kold og fugtig fængselsvæg, mens betjente pryglede dem.
Så grelt står det ikke til i dag, men også en anden bevæggrund får KFBU til at reagere.
Danske og udenlandske rapporter godtgør, at straf ikke hjælper, men blot gør de unge endnu mere hårdkogte. Og regeringens egen kommission om ungdomskriminalitet har sammen med vidensfolk på børneområdet fremlagt en over 700 sider lang rapport, der også dokumenterer, at straf ikke hjælper, men blot hærder de unge kriminelle.

Tilbageskridt på 110 år

Derfor det skrappe sprog.Regeringens forlig med Dansk Folkeparti skaber hovedrysten hos KFBU, der kalder det prostitution:
– Prostitution er, at man mod betaling gør noget, som er under ens værdighed. Regeringen har afvejet, om de skulle beholde magten eller beholde værdigheden. De valgte magten og mistede værdigheden. Derfor har de prostitueret sig.
– Og hvem betaler prisen? Børnene! slutter protesten.