Kirken kan lære meget af ledere i samfundet

Kirken udnytter langtfra alle muligheder. Mange præster udnytter fx konfirmationsundervisningen dårligt. Det mener ledelsesforsker Jørn Flohr Nielsen fra Aarhus Universitet.Brug de gode eksempler fra samfundsledere, og undgå nogle af de faldgruber, som andre er faldet i!Det råd giver ledelsesforsker Jørn Flohr Nielsen, der var en af hovedtalerne ved weekendens lederkonference i Dansk Oase.
Jørn Flohr Nielsen er professor og leder af Institut for Ledelse på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Han har forsket meget i organisation, ledelse og organisationsændring og har skrevet flere bøger om organisation og ledelse.
Hans hovedbudskab er klart: Kirken kan lære meget af ledere inden for erhvervslivet og det offentlige.
– Kirken kan lære af den ledelse, der finder sted andre steder i samfundet. Ethvert menigt medlem af Folkekirken – som mig selv – kan nemt finde eksempler på, at ledelse i kirken har sine problemer. En af mine bekendte har endda kaldt ledelses- og samarbejdsforholdene for ”bizarre” mange steder.

Ikke ukritisk

Der er faktisk løsninger at hente i ledelseslitteraturen eller hos erfarne ledere i andre sektorer.
– Det betyder ikke, at man ukritisk skal bruge løsninger herfra. Slet ikke. For der er meget overfladisk nonsens i ledelsesbøger og i såkaldte ekspertudtalelser. Der er tit god grund til at være skeptisk over for folk med lette opskrifter.
– Det er bedre at bygge på de positive udviklinger, der er i gang i egne organisationer. Men det kræver også teknik, lydhørhed og forståelse. Det kræver ikke blot, at man tager ledelse alvorligt. Det kræver også, at man vil modnes. At man vil bruge mulighederne for at lytte og lære undervejs.

Ledere med gejst

Hvad kan vi så lære af erhvervslivet og det offentlige?
– Det man især kan lære af de bedste ledere i private virksomheder, er deres gejst og deres evne til at skabe retning og klarhed. De har ganske vist også nogle enkle overordnede målsætninger, nemlig at tjene penge. Men der skal stadig tales klart til medarbejderne om, hvordan man vil opnå sine mål. Det er de tit gode til. De er praktiske. De taler lige ud af posen. De er tit gode til at få løst konflikter. De tager personaleledelse alvorligt.
Og så har de antennerne ude, fortsætter Jørn Flohr Nielsen:
– Man har et skarpt blik på, hvad kunderne vil have. Det er plat at tale om kunder i kirkelig sammenhæng, men det er ikke plat at være opmærksom på folkekirkens medlemmer.

Lær af andres fejl

– Ledere i erhvervslivet og det offentlige laver også fejl, man kan lære af. Inden for ældreplejen har der således været nogle dårlige eksempler. Inden for kirken skal man selv bestemme, hvad der er god ledelse her, men man kan godt bruge de gode eksempler og undgå nogle af de faldgruber, som andre er faldet i.
Hvad kan kirken gøre bedre for at komme ud over kanten til moderne danskere?
– Mulighederne er i kirkens møder med danskerne. Og de møder findes på mange måder og på flere planer. Der er skabt et godt grundlag for mødet med det enkelte menneske i den udbredte respekt, der står eksempelvis om Kjeld Holm og om Folkekirkens Nødhjælp.
– Kirken møder den enkelte i livets vigtigste stunder, og specielt i konfirmationsforberedelsen får man en chance for et tæt møde. Men den mulighed udnyttes langtfra altid. Nogle sognepræster har brugt konfirmationsforberedelsen så dårligt, at de unge aldrig får et godt forhold til kirken. De kan ikke få de unge inddraget i fællesskabet. Det kan andre. For mig at se handler det om at bruge de muligheder bedre.
– Ledelsesmæssigt handler det om fokus på kirkens mange frontmedarbejdere. Det er selvfølgeligt præsterne, men det er ikke kun præster, der møder folk og opfattes som kirkens repræsentanter, slutter Jørn Flohr Nielsen.