Råd til sørgende børn

Nyuddannet sorgpilot laver pjece med råd om møder med døden.Hvordan forholder man sig over for børn, når en af deres forældre eller en anden nærtstående dør?
Leder af kapellerne ved Århus Sygehus, Michael Petersen, har som den første med ansættelse i et kapel i Danmark taget en uddannelse i at håndtere børn og unge i sorg.
Undervejs har han taget initiativ til en pjece med titlen ’Når én du elsker dør’. Ofte bliver mindre børn henvist til at sidde alene i venteværelset, mens de pårørende tager afsked med den døde. Men hvis de ansatte ved, at den døde ser pæn ud i kisten, opfordrer de til, at barnet kommer med ind.
– Det er langt bedre, at de får det at se, end hvis de er overladt til deres fantasi, siger Michael Petersen til Cancer.dk.