Frikirkepræster får nu hjælp til at holde kursen

FrikirkeNet har nu udarbejdet et sæt etiske retningslinier for frikirkepræster.Sex, penge og magt. Det er de tre klassiske faldgruber for enhver leder. Kirkeledere er ingen undtagelse.Det får nu FrikirkeNet til at udfærdige et sæt etiske retningslinier, som netværkets 110 kirker og organisationer forventes at tilslutte sig.
Det er nemlig bedre at forebygge end at helbrede.

Sex, magt og penge

Reglerne kan sammenfattes til følgende:
Præsten skal afstå fra sex uden for ægteskabet og må ikke bringe sig i upassende situationer med det modsatte køn.
Præsten må ikke ”lade sig købe” af personlige gaver og heller ikke bruge sin indflydelse til at berige sig.
Præsten skal være underlagt et ledelsesorgan i kirken.
Og frikirker er sårbare overfor de tre klassiske fristelser.
Dels er mange af dem autonome og måske kun løst tilknyttet et kirkenetværk som FrikirkeNet.
Dels er mange kirker under et økonomisk pres. De får ikke som Folkekirken bloktilskud fra staten og er derfor helt afhængige af medlemmernes bidrag. Når finanskrisen kradser, svinder også gaverne i kollekten, og præstens løn kommer under pres.
Med de etiske retningslinier skulle der være dæmmet op for de værste fejltagelser.
– Der har aldrig tidligere været vejledninger til frikirker om forholdet til fx magt og penge, forklarer FrikirkeNets talsmand Hans Henrik Lund. – Retningslinierne er anbefalet for at hjælpe kirker og præster at have rammer at arbejde ud fra.

Tavshedspligt

De etiske retningslinier er nu sendt til høring i FrikirkeNets medlemskirker.
Dokumentet omfatter foruden paragraffer om sex, penge og magt også regler for tavshedspligt, interessekonflikter og kollegial adfærd.
Dokumentet kan læses i den seneste udgave af FrikirkeNets månedsmagasin domino.