En ny ledelsesstrategi

Helge Morre Pedersen er sognepræst i
Albæk og Lyngsaa sogne i Vendsyssel.
Selvtillid må vi aldrig stjæle fra hinanden. Men i forhold til Gud handler det ikke om selvtillid – men om Kristustillid.

Helge Morre Pedersen

Den sidste aften, inden Jesus skulle dø, holdt han påskemåltid med sine disciple. Han havde netop indstiftet den hellige nadver, og disciplene havde hørt ham fortælle om sin lidelse, død og opstandelse. De havde mødt Jesu ord og var blevet inddraget i den himmelske verden.
Alligevel holdt de sig ikke for gode til at indlede en indbyrdes magtkamp. De begyndte at pille selvtilliden af hinanden i en strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. ”Du sagde…, du gjorde…”, – de brugte den metode, mennesker ofte bruger for at hævde sig selv: Man træder andre ned, og kommer derved til selv at stå højere!
Jesus brød hurtigt ind i diskussionen og introducerede en helt ny ledelsesstrategi: Den største er den, der tjener! Det handler ikke om at hævde sig selv på andres bekostning. Det handler om at tjene, så andre løfter sig.
Den udlægning må være kommet bag på disciplene!

Akvarel af Per Laigaard
Jesus kom for at tjene

Men det er lige sådan en leder, Jesus er. I hvert fald når ordene bliver ganget et par gange med hinanden.
Jesus kom for at tjene, og for at give sit liv som løsesum for mange. For derved at løfte mennesker op.
Han kom ikke med en dagsorden fuld af bebrejdelser og fuld af påtegninger om fejl. Han kom som den leder, der påtager sig al skyld for alle fejl, så lærlingene, disciplene, ja menneskene kan få lov til at rette sig op og vide, at de ikke er blevet fyret, men tværtimod er elskede medarbejdere.
En gang imellem er der sket det i historien, at en minister er blevet fyret. Der skete en fejl, og ministeren påtog sig det fulde ansvar. Han tog konsekvensen og gik, inden han blev gået!
Og vi andre sad tilbage og tænkte: Var det nu lige hans personlige skyld? Var det ikke snarere hans embedsmænd eller nogle andre i ministeriet, der havde kludret i det? Alligevel var det ministeren, der gik, for han var den ansvarlige leder for hele ministeriet.
Jesus selv var uden skyld, men han påtog sig menneskenes skyld, og han tog konsekvensen heraf. Han døde på et kors!
Jesus er aldrig nogensinde den største på de andres bekostning, men for de andres skyld. Jeg er iblandt jer som den, der tjener, sagde han til disciplene, og det var, hvad de fik set og hørt fra den dag, han kom forbi og kaldte dem som disciple og til denne aften, da det hele var ved at være forbi.
I hvert møde med hvert eneste forpint menneske var han iblandt dem som den, der tjente. De havde set ham løfte den lamme og den spedalske, den sørgende og den skyldige op af det, de var fanget i.
Sådan er han blevet den største: Ved at tjene de mindste. Ved at udtale de store ord: Dine synder er dig forladt!