Auerbach deler sine påsketanker i atelieret

Den kristne fynske billedkunstner inviterer Palmesøndag læserne ind i sit atelier
i Faaborg for at se og tale om, hvordan et påskebillede bliver til.Hvordan bliver et billede egentlig til? Må kunstneren bare vente på at Gud fører penslen? Og er inspiration kun noget der kommer dalende ned fra Himlen?

– Kan vi leve uden absolutter? Det var dybest set dette spørgsmål som drev mig i armene på Gud for en del år siden, fortæller kunstneren Karsten Auerbach.

Palmesøndag åbner den fynske billedkunstner Karsten Auerbach atelieret for besøgende læsere, svarer på spørgsmål og viser hvordan han arbejder.

Troen er drivkraft

Troen har altid været den vigtigste drivkraft i Karsten Auerbachs kunst. Men forvent ikke en vrimmel af traditionelle kirkelige symboler eller bibelillustrationer i hans billeder. Han ser det som sin opgave som kunstner at skabe nye symboler og illustrationer, som kommunikerer i vores samtid og samfund – og han henter sine udtryk fra et hverdagsliv, levet i troen på Gud.
Troen ligger der altid som et lag i billedets fortælling: Når han fx maler nogle spejdende skikkelser og kalder billedet: ”Du er værd at vente på”, vil nogen måske bare tænke på at købe billedet til deres ven eller kæreste, men for kunstneren handler det om at vente på Gud.

Billeder, der stiller spørgsmål

Karsten Auerbach: ”At være en Bro” forestiller den korsfæstede Kristus – lagt ned som en bro.

– Der er mange kristne billeder, som vil give svar. Mine billeder vil også gerne stille spørgsmål, siger Karsten Auerbach og peger på et billede (Fundamenter) af nogle figurer, som svæver rundt i den blå luft på hver sin egen lille platform.
– Kan man det? spørger han og henviser til vores kultur, hvor sandhed mere og mere er blevet til noget relativt, som vi selv hver især må skabe – og som kan være anderledes i overmorgen. Kan vi leve uden absolutter? – er billedets spørgsmål.
Det var dybest set dette spørgsmål, som drev mig i armene på Gud for en del år siden. For han flytter sig ikke sådan lige, griner den fynske kunstner.

Palmesøndag i atelieret

Men Palmesøndag får malerierne et anderledes tydeligt kristent symbolsprog.
Dels fordi påsken er en stor inspiration i sig selv. Men især fordi Karsten Auerbach netop har lavet en aftale med en lokal folkekirke om at udstille i selve kirkerummet i hele sommeren 2010.
Det betyder, at der skal males nogle nye billeder, som går i direkte dialog med kirkens rum, både indholdsmæssigt og rent visuelt.
Amagerbro Frikirke udstillede på samme måde 30-40 af Karsten Auerbachs malerier i kirkerummet for nogle år siden. Præsten brugte malerierne i sine prædikener i hele udstillingsperioden.
”… men en folkekirke fra den tidlige middelalder stiller nogle helt anderledes krav til kunsten. Det bliver svært! Jeg glæder mig!” slutter kunstneren.
Karsten Auerbach er især kendt for sit stand up maleri, hvor han siden midten af 90’erne har optrådt med at male til musik, undervisning og prædikener både på sommerlejre og i en lang række forskellige kirker.
Atelieret på Smedebakken 5 i Faaborg er åbent Palmesøndag fra kl. 11–17.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Påske-konkurrencen

Karsten Auerbachs påskebillede: ”Hul i Døden”.

Karsten Auerbach indsendte de tre af billederne her på siden til Udfordringens påskekonkurrence. Han forklarer motiverne sådan:
Mit bedste opstandelses-påskebillede ”Hul i Døden” er desværre i et forkert format til forsiden.
Jeg har savet hul i den nederste mørke del af billedet og klæbet den udsavede, korsfæstede Kristus fast på lærredet længere oppe – på vej op i lyset.
Kunsten har været at finde en kropsstilling, hvor Han både ser død ud i den udsavede silhuet – og levende, kraftfuld og opstanden ud på det udsavede malede stykke.

Kristus som en bro

”At være en Bro” forestiller den korsfæstede Kristus – lagt ned som en bro – lige som på de gamle traktater.
Det er som om, han kaster sig ud for at redde os, der falder (figurerne i højre side) ud over en rød afgrund – måske er det blod, vrede, konflikt?
De tre i det gyldne felt på venstre side har deres på det tørre, men er ved at vågne op. Måske er det kirken der er ved at opdage, hvad Frelseren selv er i gang med.
Billede øverst til venstre er en reference til påsken i Gamle Testamente, hvor det netop er ”Udvandringen”, der fejres. Det er kirken, som er på vej ud (ek-klesia = udkaldt).
Billedet er et udsnit af et større maleri. Jeg har indsat en modelleret figur, der er på vej ud fra det 2-dimensionale billede til den 3-dimensionale virkelighed. Et symbol på, hvordan Gud ønsker at lede os ind i en mere sand/virkelig/autentisk dimension.
Billedet er et oplæg til en meditation over vores retning: Hvad vi udvandrer fra – og til?, udfordrer Karsten Auerbach.


Artiklen fortsætter efter annoncen: