Kirken skal kommunikere bedre

Kirken skal bruge alle platforme til at sprede det kristne budskab, lyder oplægget til 500 deltagere i Haderslev Stift.”Folkekirken er en alle tiders succes. Folk ved det bare ikke.”

– Vi skal blive bedre til at fortælle fra kirkens virkelighed, siger provst Børge Munk Povlsen.

Denne provokerende udtalelse kommer fra provst Børge Munk Povlsen, der står som tovholder for en stiftsdag i Haderslev Stift på lørdag. Overskriften er ”Råb det fra tagene!”
– Selv om Folkekirken ofte får dårlig presse – når der fx vises tv-indslag fra en gudstjeneste med tre-fire gamle damer i en halvtom kirke – så er Folkekirken faktisk en kolossal succes, fastslår han og begrunder med et par hurtige tal:
Over 80 pct. er stadig medlem af Folkekirken, over 90 pct. ønsker en kirkelig begravelse og over 70 pct. af de unge bliver konfirmeret. Og mellem 25 og 35 pct. af al mødevirksomhed i en given kommune har et afsæt i Folkekirken – inkl. kulturelle arrangementer. Kig bare i den lokale ugeavis, foreslår han.
Men hvorfor så bruge hele tre seminarer på stiftsdagen til kommunikation?
– Det er en udfordring, hvordan vi kan blive endnu bedre til at formulere en anden virkelighed end det billede af kirken, som ofte portrætteres i medierne.

Ideer skal boble

Omkring 500 præster, provster og andre kirkefolk har tilmeldt sig stiftsdagen, der løber af stabelen i Katedralskolen i Haderslev den 20. marts.
Der er lagt op til at ”boble over med ideer og forslag til, hvordan vi hjemme i sognene kan række den store glæde, der skal være for hele folket, videre til dem, vi nu hver især bor imellem,” lyder indbydelsen.
For Folkekirken er en succes, istemmer biskop Niels Henrik Arendt i en særudgave af stiftets nyhedsbrev. Han indrømmer dog, at succesen ikke er sådan at få øje på i kirkernes højmesse. Men succes behøver ikke blive målt i gudstjenestedeltagere, siger han:
– Den kirkelige traditions refleks er, at ”alle tiltag skal have det mål, at folk begynder at gå i kirke” – underforstået: Til højmesse. Hvad nu, hvis vi forsøger at tænke anderledes? Alle tiltag forkynder den store glæde, som skal være for hele folket. Og derfor skal der råbes fra tagene – underforstået: Det vrimler med tage at forkynde kristendom fra. Vi skal bare tage dem i brug, siger biskoppen og nævner bl.a. dåb, begravelser og bryllupper, babysalmesang, minikonfirmandforløb og konfirmationsforberedelse, koncerter og møder.