Salme-maraton på vej frem

Samler flere deltagere end selve gudstjenesten i Folkekirken.At synge sig igennem alle salmebogens 791 salmer er noget af en mundfuld. Lidt bedre går det, hvis man fordeler salmerne over et år eller to.Det er netop, hvad flere og flere sogne rundt om i landet prøver kræfter med. Salmemaraton er et af folkekirkens nye tilbud, og flere steder samler salmesangen flere på kirkebænkene end søndagens gudstjeneste.

Følger numrene

Ringkøbing provsti er et af de steder, der har sat salmesangen i system. Her mødes mellem 60 og 90 sangglade regelmæssigt i en af provstiets kirker og synger sig på en enkelt aften gennem cirka 20 salmer. Efter et år er de nået cirka halvvejs, om end nummereringen ikke følges slavisk. Programmet er lagt, så der tages hensyn til højtider og årstider, men der holdes nøje øje med, at alle 791 salmer er sunget, når maraton-sangerne efter planen når i mål i foråret 2011.

Sjov idé

– Jeg synes, det er en sjov idé, og opbakningen viser jo, hvor glade mange er for salmerne. Det kan jeg godt forstå, for i salmebogen finder man jo virkelig noget at leve af, åndelig talt. I det poetiske sprog og de billeder, som er salmernes, kommer vi tæt på kristentroen, siger en af deltagerne, Birgit Busk Jensen, til Kristeligt Dagblad.
Der er også salmemaraton i Vejle, Horsens og Hjerting ved Esbjerg. Flere overvejer at gå i gang.
/KP