Debat

Indpakningen er vigtig

Kære Ole Sørensen
Udfordringen har givet mig mulighed for at svare på dit brev i uge 11.
Mange tak for brevet. Det er altid dejligt, når læsere er engagerede. Og jeg er helt enig i, at Jesus er Ordet og dermed selve indbegrebet af Guds kommunikation til os mennesker.
Nu er det bare sådan, at det er ca. 2000 år siden, Jesus vandrede her på jorden. Det er lang tid. I den tid har kirken forvaltet det kristne budskab, og det betyder mindst to ting: For det første har kirken bevaret budskabet for eftertiden, ikke mindst gennem oversættelse og spredning af Bibelen. For det andet har kirken præget den kristne tradition med de begrænsninger, der nu engang er et vilkår for os mennesker.
Det er her, ”indpakningen” kommer ind. Jesus, Ordet, er uforanderlig. Men måden, vi præsenterer ham på, forandres. Og det er her, der til enhver tid er brug for at formidle det ældgamle evangelium på ny. Også i vor tid.
Derfor oversatte Martin Luther, John Wycliffe m.fl. Bibelen, og derfor bliver den oversat igen og igen op gennem historien. Også den Bibel, vi sidder med i kirke og missionshus, er resultat
af stort oversættelsesarbejde. Min påstand er så, at ikke blot Bibelen, men kristendommen og kirken som helhed bør ”oversættes”, formidles eller ”indpakkes” i sprog og fortællinger, som siger nutidens danskere noget.
Der er således ikke en modsætning mellem din og min påstand. Jesus er uforanderlig. Men det er måde, vi fortæller om ham på ikke.
I Kirkeligt Medieakademi vil vi gerne formidle det klassiske kristne budskab i en tidssvarende ”indpakning” og hjælpe kirkens ledere og mediefolk at gøre det samme. For det kristne budskab er for godt til at blive pakket væk!
KÆRLIG HILSEN
SVEND LØBNER

En aggressiv lobby

De homoseksuelles organisationer bliver stadig mere aggressive og frække i deres arbejde med at påvirke den offentlige mening. De træder flere og flere mennesker billedligt over tæerne, og de forsøger at trænge ind på områder, som de ingen saglig adkomst har til, samtidig med at alle i ansvarsfulde stillinger og positioner i samfundet tier og dermed svigter deres ansvar.
Samfundets anerkendelse af homoseksuelt samliv strider mod naturens ret, naturretten. Det er strid med naturens orden.
Det homoseksuelle ægteskab vil aldrig kunne anerkendes på kristent grundlag – jævnfør Mattæus Evangeliet kap. 19 vers 4-6 og Romerbrevet kap. 1 vers 24-28 – uanset hvad retspositivismens gallupmoral og Folketinget måtte sige.
De kræver nu, at kirken forpligtes til at kalde et samliv mellem to af samme køn for at være et ægteskab. De forlanger, at kirken skal mene og tro noget andet, end det den bekender sig til. De går dermed imod friheden til at tale og tro frit. De ønsker ikke ytringsfrihed til andre end deres egne meninger.
(Forkortet af red.)
Niels Erik Søndergård
Rasmus Rasks Alle 95
5250 Odense SV

Frihed for Loke og Thor…

Af og til støder vi på udtrykket ”Frihed for Loke såvel som for Thor”, når noget skal signalere en ligelig fordelt grad af frihed.
Udtrykket får mig til med bedrøvelse at tænke på skredet, der foregår i vor kirke og i vort samfund i disse år. Samtidig med, at friheden strækker sig ud til alle sider til snart sagt alting, også alle uting, så indskrænker den sig på samme tid over for meget af det, der har med kristendom at gøre. Vi skal være så frie, og Bibelens ord behøver vi ikke opfatte, som de står. Gud bedre det! – Derfor får udtrykket om Loke og Thor mig til at tænke på, at i Danmark har vi i allerhøjeste grad frihed for både Loke og Thor, – men bare ikke for Kristus! Det er ellers hans grundlag, vi står på. Så kan vi hver især selv tænke videre ….
Inger Gimm
Kristendemokraterne
Mulvadparken 77
6740 Bramming

Nej til aktiv dødshjælp

Folketingsmedlem Helge A. Møller skriver i K.D. d. 9. februar, at når det kommer til livets afslutning, så er der ingen valgmuligheder, og han vil derfor arbejde for, at aktiv dødshjælp bliver lovlig i Danmark. At der er flertal i den danske befolkning for aktiv dødshjælp, er ikke noget argument, men blot et udtryk for, hvor stort et skred der finder sted i Danmark netop nu, et skred som altså også fremmes af politikerne. At lovliggøre assisteret selvmord er i modstrid med kristendommen, er moralsk uantageligt, er mord og i alvorlig modsætning til den menneskelige persons værdighed og ærefrygten for den levende Gud, som alene er Herre over liv og død. Vælg dog livet, også når det gør ondt, og som politike, sørg dog for at der oprettes hospicer i enhver kommune – og frem livets og ikke dødens kultur.
pastor Benny Blumensaat,
Kirkegade 58,
6700 Esbjerg.

Obs!
Læsernes holdning

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens.
Obs! Skriv max 200 ord.
Husk navn og adresse.
Husk at være konstruktiv.
Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller helt udelade indlæg.