Folke- og frikirker vil indhente børneattester

Både biskopper og frikirkenetværk gør nu noget for at sikre præsters troværdighed på baggrund af misbrugsskandaler i Katolsk Kirke.FrikirkeNet opfordrer nu alle præster i sine 110 medlemskirker til at indhente en børneattest. Netværket har også nedsat en arbejdsgruppe med det formål at skabe et beredskab for evt. ofre for incest i frikirkelige sammenhænge.
– Vi opfordrer også til, at man omgående skrider til politianmeldelse, hvis der fremkommer en påstand om misbrug eller overgreb hos et af vores medlemmer. Sager om incest skal ikke løses internt, siger FrikirkeNets formand Tony Jacobsen (billedet).
Det samme gælder Folkekirken, hvor flere biskopper bakker op om præsteforeningens forslag om at indhente børneattester på alle kirkens præster.
– Der må ikke være den mindste tvivl om, at vi gør alt, hvad vi kan i kirken for at bekæmpe og forebygge misbrug af børn, siger biskop i Viborg Stift Karsten Nissen til Kristeligt Dagblad.
Han tilføjer, at biskopperne snarest vil drøfte forslaget i samråd med kirkeministeren.