IM advarer: Homovielser vil splitte Folkekirken

En række lovforslag om at ændre ægteskabslovgivningen, så homoseksuelle par kan gifte sig på samme vilkår som heteroseksuelle, vækker dyb bekymring i landets største kirkelige bevægelse, Indre Mission.I en officiel udtalelse skriver Indre Missions Hovedbestyrelse:
– Vedtages et af disse forslag, er vi bekymrede for, at et bispeflertal vil forsøge at presse et autoriseret ritual til velsignelse og/eller vielse af homoseksuelle par igennem. Det ville være et skridt, der ikke bare vil bryde med kirkens lange historie og tradition, men som også vil være i strid med Folkekirkens eget grundlag, Bibelen og bekendelsesskrifterne. Derfor vil det også være en handling, der forårsager splittelse i Folkekirken,” hedder det i udtalelsen.