Øget frihed til at danne fælles menighedsråd

Fra 1. oktober 2010 har Folkekirken større frihed til at danne fælles menighedsråd for to eller flere sogne uden at skulle søge Kirkeministeriet om dispensation.Det er en konsekvens af, at Folketinget den 15. april vedtog et forslag til lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi.