Fælleskirkeligt projekt: ”Lad os tale om tro”

12 forskellige kirkelige aktører er med i et projekt, som skal få danskerne til at tale mere om tro.

At tale om tro er ikke længere tabu i vores samfund. Mange vil gerne tale om det, men det kan være svært lige at komme i gang. Derfor lancerer FrikirkeNet sammen med en lang række trossamfund kampagnen ”Lad os tale om tro”.

Krig, klima og opbrud på flere andre fronter har fået mange danskere til at søge efter en dybere mening med tilværelsen. Vi oplever bl.a., at samtaler om tro er begyndt at fylde mere i det offentlige rum, og at mange kendte mennesker også bekender, at de tror på Gud. Selv om det er blevet nemmere, kan det stadig være svært at tage hul på, når man sidder med venner, familie eller kollegaer. Blufærdigheden er for stor. Men der er hjælp på vej.

Nyt projekt

Et nyt projekt kaldet ”Lad os tale om tro” hjælper med at skabe anledninger til samtaler om tro. Helt konkret består ”Lad os tale om tro” af to elementer:

1: Korte videoklip, der inviterer til samtaler om eksistentielle emner i livet som eksempelvis tro, håb, kærlighed, farvel og uro. Emner, som kristendommen har noget at sige om.

2: Videoerne indeholder et link til længere samtalevideoer, som hver behandler et emne, som samtalen kan tage udgangspunkt i.

Hjælp til samtale

Idéen er, at man kan sende det korte videoklip til eksempelvis en kollega eller ven med et spørgsmål som: ”Har du lyst til at mødes over en kop kaffe for at prøve den her samtalevideo af?” Hvis vennen eller kollegaen siger ja, så sætter man sig sammen med en kop kaffe og ser samtalevideoen. Man kan også se den hjemmefra og blot mødes og tale om den.

Hver samtalevideo slutter med en spørgsmålsmenu med et par åbne spørgsmål, hvor den enkelte kan vælge at svare på de spørgsmål, der giver mening. Dermed er samtalen i gang.

Samtalevideoer

Selve samtalevideoen består af to personer, som taler sammen. De er sammensat på en måde så videoerne har en bred appel. Samtaleparrene repræsenterer forskellige aldre, etnisk baggrund og trosretninger. Dette skal være en inspiration for dem, som ser videoen, så de lettere får sat tanker og samtaler i gang. Samtalevideoerne er udelukkende præsenterende og faciliterende – og ikke missionerende.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Der serveres ikke færdige svar, men der gives nogle bud på, hvordan også kristendommen kan italesætte nogle af de eksistentielle spørgsmål, der presser sig på. Samtalevideoerne kan også bruges i større sammenhæng som oplæg til samtale om tro.

Stor tilslutning

Bag hele projektet står en lang række kirkelige trossamfund, netværk og organisationer fra hele det kirkelige spektrum i Danmark – blandt andre Danske Kirkers Råd, Landsforeningen af Menighedsråd, Den katolske Kirke, FrikirkeNet, Bibelselskabet, Alpha Danmark, Areopagos, Evangelisk Alliance, Kristeligt Forbund for Studerende, Baptistkirken Danmark og Frelsens Hær.

Fællesnævneren for dem er, at de alle er optagede af og engagerede i at skabe bevidsthed og dialog om den kristne tro. Der vil blive produceret 10 samtalevideoer. 4 af dem er færdige – de sidste 6 er i gang med at blive produceret og forventes færdige i maj 2024. Samtalevideoerne har en varighed på 6-8 minutter med hvert sit vigtige livsemne, der vedrører os alle. Udover dette arbejdes der med en lancering af projektet ud i det offentlige rum. Denne lancering vil finde sted i september 2024.


Artiklen fortsætter efter annoncen: