Lægeforening frygter, at ureguleret teknologi kan medføre unødige aborter

Skal man altid undersøge for alt det, man teknologisk kan undersøge for? spørger Kristelig Lægeforening.

”Vi må turde tale åbent om risikoen for selektionssamfund. Der bliver født langt færre børn med downs syndrom end tidligere,” påpeger Ida Guldberg, der er formand for Kristelig Lægeforening.

Det Etiske Råd har i begyndelsen af april udtalt sig om det offentlige tilbud om fosterundersøgelser, hvor alle gravide i Danmark bliver tilbudt to screeninger i løbet af graviditeten. Men tilbuddet vækker bekymring, skriver Kristelig Lægeforening i en pressemeddelelse.

Sidst rådet forholdt sig til fosterundersøgelser var i 2009. Teknologien på området går hurtigt, og man kan i dag undersøge for mange flere sygdomme – mere eller mindre alvorlige, mere eller mindre sandsynlige – end tidligere.

”Kristelig Lægeforening værdsætter, at fosterdiagnostik er kommet på dagsordenen. Det er bekymrende, at vi muligvis undersøger for sygdomme hos fosteret, som ikke er alvorlige og muligvis heller ikke sandsynlige,” mener Ida Guldberg, formand for Kristelig Lægeforening.

”Derfor tilslutter vi os Det Etiske Råds anbefaling om, at der bør udarbejdes nationale retningslinjer, hvori der prioriteres hvilke fund ved fosterundersøgelser, der systematisk skal oplyses om. Undersøgelse af ikke alvorlige sygdomme og sygdomme, som ikke er tilstrækkelig sandsynlige, bør på ingen måde indgå i det offentlige tilbud,” fastslår hun.

Kvindens ret til viden

Nogle mener, at det er kvindens ret at få alt det at vide om sit ufødte barn, som er teknologisk muligt. Men 11 rådsmedlemmer gør opmærksom på, at et program som det danske risikerer at understøtte tendenser til et selektionssamfund. Dét er Kristelig Lægeforening enig i.

”Vi må turde tale åbent om risikoen for selektionssamfund. Den aktuelle praksis viser jo allerede, at der bliver født langt færre børn med Downs syndrom end tidligere,” påpeger Ida Guldberg.

”Det kan hævdes, at nationale retningslinjer er formynderiske og uden respekt for autonomien. Vi er bekymret for, at hvis teknologien skal regulere området, kan man vælge abort på et forkert grundlag. Så derfor vægter vi hensynet til at undgå unødig bekymring hos kvinden, hensynet til fosterets ret til at leve samt hensynet til vores generelle menneskesyn og mangfoldigheden i vores samfund højere.”