Mild og munter biskop i Ålborg

Den 53-årige provst Henning Toft Bro er valgt til ny biskop i Aalborg Stift med 53,5 procent af i alt 970 stemmer.– Jeg vil udvise myndighed, mildhed og munterhed og i fællesskab være med til at arbejde hen mod vores fælles mål: Forkyndelse af Jesus Kristus som verdens frelser, har Henning Toft Bro udtalt i valgkampen.
– Danskernes manglende viden om kristendommens indhold gør, at der skal satses endnu mere på den kirkelige undervisning. Mange får informationer gennem medierne – især fra tv. Derfor er det vigtigt, at både menighedsråd og præster lærer at håndtere pressen og lærer at sælge den gode historie.
Henning Toft Bro vies til biskop i Budolfi Kirke i Ålborg den 9. maj.