Debat

Bevar andagt og salmer

Det er sørgeligt, at DR 2 nu igen vil afskaffe morgenandagten og vores salmer. Jeg har lige skrevet til Udfordringen om vores salmer og salmebogen.
Men at bevare andagten og salmerne i radioen er noget, vi må prioritere og være fælles om. Stem derfor på dem, der vil bevare disse, som er dansk kulturarv og kulturskat.
Lad os protestere, men gå til stemmeboksene.
Ernst Lund
Præstegade 19
4900 Kalundborg

Kirkedage i Viborg gik uden om samfundsproblemer

Kirkedagene i Viborg gik uden om samfundets problemer.
Den 13.-16. maj samlede Danske Kirkedrage ca. 3800 fra såvel Folkekirken som frikirkerne i Viborg. Emnet var: “Himmel og jord i bevægelse”. Nu beklager redaktøren af det grundtviske blad ”Danske Kirketidende” Birgitte Stoklund Larsen, at pressen stort set intet skrev om begivenheden; men mener redaktøren, det er kirkedagenes egen skyld, idet de kun beskæftigede sig med spiritualitet, med inderlighed, og lod samfundets store problemer uberørte. Det gælder ifølge redaktøren det skæve Danmark og den økonomiske krise. Det har hun ret i.
En endnu grovere forsømmelse er dog, at vort land deltager i en angrebskrig, at danske soldater til stadighed slår for dem ukendte mennesker lhjel, og at dette emne ikke blev behandlet.
I 1974 talte jeg ved Danske Kirkedage i Haslev, emnet var “Kirken og arbejderklassen”, og jeg var ikke den eneste af talerne, der fremsatte militærkritiske og pacifistiske synspunkter. I vor tid er kirkefolk med få undtagelser blevet militærets dikkende lammehale. Det er forrædderi mod evangeliet!
Henning Sørensen
Irisvej 17
8500 Grenaa