Debat

Feldbæk sag

Lige et par bemærkninger til Bjarne Nederby Jessen og Bent Døssing Hansen, som i Udfordringen i sidste uge skrev lidt om Bent Feldbæk.
I missionsbefalingen står der, at vi skal døbe ”I” Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Vi døber jo i Guds sted, fordi han ikke er fysisk tilstede ved døbefonten.
Grunden til at Bent Feldbæk ville bruge ordet ”TIL” var, ”at hvis man bruger ”I”, så betyder det, at Gud handler i dåben. Det er jo mennesker, der handler i dåben”, mener Bent Feldbæk.
Heldigvis handler Gud i dåben, og derfor har dåben afgørende betydning.
I Folkekirken burde kun være ansat de præster og biskopper, som ønsker at forkynde evangeliet, som vi har i vores bibel.
Bent Feldbæk, Thorkild Grosbøll samt de præster og ca. halvdelen af vores biskopper, som forkynder stik imod Bibelens ord og derved vildleder i stedet at vejlede, burde jo ikke være forkyndere.
Hvordan Bjarne Nederby Jessen kan mene, at Bent Feldbæk var en bibeltro forkynder, ja det er da ganske uforståeligt.
Helmer Olesen
Bygtoften 5
Fjelstervang
6933 Kibæk.

Dåb frelser ikke

“Aalborgs tidligere biskop Søren Lodberg Hvas havde meldt sig ud af Folkekirken, hvis ikke sognepræst Bent Feldbæk i sin tid var blevet afskediget på grund af sit dåbssyn.” Det fremgår af et afskeds-interview i Kristeligt Dagblad – som refereret i Udfordringen.
Barnedåben, det handlede om, måtte ikke drages i tvivl – som frelsesgrundlag. Det er imidlertid ikke helt efter (bibel)bogen. “Dåben er en god samvittighedspagt med Gud”, siger apostlen Peter, men det er nu troen på Jesus, der er frelsens forudsætning. Det ses af beretningen, som Lukas refererer til, da Jesus blev korsfæstet. Den ene af de to røvere, ved Jesu side, siger: “Jesus! – husk mig når du kommer i dit rige.” Hvorefter Jesus siger til ham: “Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.”
Lærespørgsmål om dåb fører til splid og rettergang, som vi ser. Det er lidt uhyggeligt. Når de kristne engang omvender sig fra deres selvretfærdighed, kan de opfylde Jesu bøn om, “at de skal blive ét, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig”, men heller ikke før.
(Forkortet af red.)
Knud Held-Hansen,
Beatesmindevej 76, 1.tv.,
9210 Aalborg SØ

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens. Obs! Max 200 ord. Red. forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg.