Fire nye adventistkirker

To nye menighedsdannelser på Sjælland og en omstrukturering i København øger Adventistsamfundet fra 40 til 44 danske menigheder.Syvende Dags Adventistkirken Danmark består nu af 44 menigheder, efter at to er blevet nedlagt, og fire nye optaget i kirkesamfundet. Det drejer sig om to nye menighedsplantninger: Cafékirken i København og FaceOut i Haslev på Midtsjælland. Og om en omlægning i København, der betyder, at kirkerne Ebenezer og Svanevej afløses af ”Adventistkirken København” og ”SDA International Church Copenhagen”.
Alle fire menigheder er opstået som følge af ændrede kulturelle og demografiske behov.

Tilgang af udlændinge

– Den nye, internationale menighed i København har allerede stor tilslutning fra herboende udlændinge fra mange forskellige lande. De overtager bygningen på Svanevej på Nørrebro. Dele af den menighed, der før havde til huse her, er slået sammen med forsamlingen Ebenezer, og disse to udgør nu Adventistkirken København, fortæller informationschef Kenneth Birch.
Faceout og Cafékirken retter sig også mod andre målgrupper og befolkningsgrupper; ikke i etnicitet, men i kultur.
– Cafékirken i København har i de seneste 10-15 år haft succes med en mere afslappet og nutidig gudstjenestestil.

Er tilbagegang vendt?

Adventistkirken i Danmark har i mange år haft medlemstilbagegang, men ser positivt på de nye menigheder:
– Jeg har den vision, at adventismen skal kunne rumme mere, rumme flere typer af mennesker, flere måder at have et åndeligt liv sammen på, siger Adventistkirkens formand, Bjørn Ottesen.
Beslutningen om at indlemme de nye menigheder blev taget ved Adventistkirkens generalforsamling, der fandt sted i pinsen på Himmerlandsgården ved Hadsund.
/sl