Kristen højskole vil sikre åndelig omsorg til syge

Et ph.d.-projekt på Kolding Internationale Højskole kortlægger ”troens meningsskabende funktion” for at give sundhedspersonale større indblik i åndelig omsorg. – I Danmarks velsmurte sundhedsmaskine er der grus i maskineriet, når det kommer til åndelig omsorg, siger psykolog Dorte Toudal Viftrup.

Der er brug for åndelig omsorg – også efter patienten er erklæret for rask, siger Dorte Toudal Viftrup.

I et ph.d.-projekt kortlægger hun, hvordan troen skaber systemer af mening hos den syge.
– I takt med at flere patienter overlever alvorlige sygdomme, hober antallet af ellers fysisk raske patienter sig op i behandlingssystemet på grund af behov for åndelig omsorg, siger hun og fortsætter:
– Behovet for behandling og omsorg forsvinder ikke, når lægen erklærer patienten for rask, siger hun. Overleverne har nemlig også brug for hjælp til at finde tilbage til livet, når deres fysiske lidelser er behandlet. Ligesom mødet med psykisk lidelse kan vende op og ned på livets mening.
Ph.d.-projektet er et samarbejde mellem Kolding Internationale Højskole og Syddansk Universitet. Projektet undersøger en terapeutisk form for åndelig omsorg.

Patienter får det bedre

– Selvom analysen endnu ikke er færdiggjort, indikerer datamaterialet allerede nu, at terapeutens indsigt i åndslivet er skelsættende for, om klienterne får det bedre, siger Dorte Toudal Viftrup.
33.000 danskere blev i 2007 konfronteret med deres egen dødelighed, da de modtog diagnosen kræft.
Men det er ikke kun fysisk sygdom, som kan få livets store spørgsmål ned i øjenhøjde. Ifølge psykiatrifonden lider mindst 700.000 danskere af en psykisk sygdom, og hveranden dansk familie kommer i kontakt med behandlingssystemet.
Betegnelsen ”åndelig omsorg” dækker en bred indsats af både psykologisk, eksistentiel og åndelig karakter.

Når livet smuldrer

– Internationale undersøgelser har påvist, at menneskers tro fungerer som en kerne, hvorfra mennesket skaber mening med sit liv.
– Det er også ud fra denne kerne, at vi mennesker skaber mening på ny, når livets mening er smuldret efter et barns utidige død eller sygdommens urimelige indtræden. Derfor kan viden om troens meningssystem bruges til at forbedre den åndelige omsorg i Danmark, konkluderer Dorte Toudal Viftrup.

Bør kende trosretninger

– International religionsforskning tyder på, at det er bedst at opnå en specifik viden om enkelte trosretninger for at kunne udvikle kvalificeret åndelig omsorg.
På Kolding Internationale Højskole indhentes der nu gennem projektet viden om den kristne tros meningsfunktion hos mennesker i krise.
– Viden om, hvordan en kriseramt person udtrykker og benytter sin kristne tro, er yderst brugbar i vores sundhedsfaglige arbejde, fordi vi derved kan arbejde mere målrettet med klientens meningssystem, forklarer psykolog og ph.d.-studerende Dorte Toudal Viftrup, som leder undersøgelsen.
/sl