Ny præst i Klemensker

Klemensker Kirke har manglet præst i nogle måneder, da den foregående præst, Peter Sode Jensen, efter 9 år flyttede til Holstebro for at føre sin præstegerning videre i Holstebro Frimenighed.Nu har Jørgen R. Bratkov overtaget tjenesten. Han er tidligere præst i Oase-fællesskabet i Silkeborg og i Frikirken Betlehem i Vanløse.
Jørgen er gift med Christina, og de har to piger.
Jørgen og Christina har visioner om en såkaldt ”missional kirke”, der rækker ud til folk.
– De drømmer om at se Guds rige komme i endnu højere grad i byen og på hele øen. De vil også gerne tjene sammen og være med til at bygge kirke, siger et kirkemedlem, Annette Sonne.
– Deres ønske er også, at vi må være med til at bygge bro mellem de forskellige kirkelige retninger, så at folk udefra må se os som brødre og søstre, der elsker Gud, vores himmelske far, og hinanden, selvom vi hver har vores særpræg.