Danskeres tro på kirken vokser

Flere og flere danskere føler tillid til Folkekirken.To tredjedele af danskerne erklærer, at de har stor tillid til folkekirken. For 20 år siden var det under halvdelen, skriver Kristeligt Dagblad.
Ifølge avisen svarer 63 pct. af danskerne ja til at have stor eller meget stor tillid til folkekirken. Det er en markant vækst i forhold til lavpunktet på 47 pct. i 1990.
Peter Andersen, lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier i København, mener det kan skyldes, at mennesker bliver mere religiøse.
– Jeg ser det først og fremmest som udtryk for, at der ikke finder en entydig, fremadskridende sekularisering sted. Jeg tror, at den individualisering, vi ser i samfundet som helhed, også finder sted på det religiøse område, og det har givet bedre plads til, at danskere vælger folkekirken til, siger han.